PRegnancy and Infant DEvelopment (PRIDE) Study

Tot nu toe is er te weinig bekend over de oorzaken van aandoeningen die tijdens de zwangerschap ontstaan bij moeder en kind, zoals zwangerschapshypertensie, miskramen, aangeboren afwijkingen en ziekten op kinderleeftijd. Epidemiologisch onderzoek op dit terrein kent vele beperkingen, met name vanwege het vaak retrospectieve karakter. In dit prospectieve cohortonderzoek worden vrouwen vanaf het eerste prenatale of preconceptionele consult gevolgd tijdens en na de zwangerschap middels een serie van
web-based vragenlijsten. Inclusie vindt plaats via verloskundigen, verloskundig-actieve huisartsen en gynaecologen. Bij een deel van de vrouwen zal ook vroeg in de zwangerschap bloed worden afgenomen voor genetisch onderzoek en biomonitoring en in deelstudies kunnen ook andere metingen ten aanzien van de gezondheid van moeder en kind verricht worden. Bovendien zal (na toestemming) informatie verzameld worden via medische dossiers, apotheekgegevens en koppeling met de PRN, zowel ten aanzien van determinanten als uitkomstmaten.

Doel

Het primaire doel van de PRIDE Study is om factoren te identifceren waaraan een vrouw tijdens en voor de zwangerschap wordt blootgesteld en die van invloed zijn op de gezondheid van de moeder en/of haar (ongeboren) kind. Daarnaast is het evalueren van specifeke aspecten van de preconceptionele, prenatale en perinatale zorg in Nederland van belang.

Vraagstelling/Hypothese

Binnen de PRIDE Study kunnen vele vraagstellingen worden onderzocht ten aanzien van de gezondheid van moeder en kind en de zorg rondom deze doelgroep.

Relevantie

De resultaten van dit grootschalige onderzoek kunnen leiden tot primaire preventie en verbeterde voorlichting ten aanzien van een aantal oorzakelijke factoren, maar bijvoorbeeld ook tot de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en verbetertrajecten in de zorg rondom moeder en kind.

Publicaties

Van Gelder MMHJ, Bretveld RW, Roeleveld N. Web-based questionnaires: the future in epidemiology? Am J Epidemiol 2010;172:1292-98.
Van Gelder MMHJ, van Rooij IALM, Miller RK, Zielhuis GA, de
Jong-van den Berg LTW, Roeleveld N. Teratogenic mechanisms of medical drugs. Hum Reprod Update 2010;16:378-94.

Projectleider(s)
Dr.ir. Nel Roeleveld, reproductie epidemioloog
(Epidemiologie, Biostatistiek en HTA, UMC St Radboud)
Prof.dr. Gerhard. Zielhuis, afdelingshoofd
(Epidemiologie, Biostatistiek en HTA, UMC St Radboud)
Projectuitvoerder(s)
Drs. Marleen van Gelder, projectcoƶrdinator
(Epidemiologie, Biostatistiek en HTA, UMC St Radboud)
Contact project
Drs. Marleen van Gelder
M.vanGelder@pridestudy.nl
Begin en eindatum
Begindatum: 1 juli 2011
Einddatum: -
Looptijd: Inclusie van zwangere vrouwen t/m 2015;
follow-up van kinderen in ieder geval t/m schoolleeftijd.
Trefwoord
pregnancy, health, embryonic and fetal development, prenatal care, childbirth, postnatal development, childhood disorders, life style
Samenwerkingspartners
Diverse afdelingen van het UMC St Radboud in Nijmegen verloskundigen en gynaecologen in Nederland, ziekenhuizen en onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland.
Type
Jaarindex

Reacties

(0 reacties)

Wilt u de reacties lezen en / of zelf reageren op dit onderzoek? Log dan s.v.p. eerst in of meld u aan.