Uitwendige versie bij het eerste kind van een tweeling

Uitwendige versie van stuitligging naar hoofdligging wordt veel toegepast bij aterme eenlingzwangerschappen. Het is een effectieve interventie om de kans op een vaginale bevalling te… Samenvatting | 16 mei 2022

Helpt een financiële beloning zwangeren te stoppen met roken?

Roken heeft een negatieve impact op zwangerschapsuitkomsten. In deze studie onderzoekt een Franse groep de effectiviteit van financiële beloning voor stoppen met roken, een aanpak… Samenvatting | 9 mei 2022

Fysiologische plateaus: tijdelijk oponthoud tijdens bevallingen nader bekeken

Het tijdelijk vertragen, stoppen of verminderen van de weeën-activiteit tijdens een normale baring is iets wat veel verloskundig zorgverleners zullen herkennen. Toch krijgt dit weinig… Samenvatting | 19 april 2022

Waarom stoppen eerstelijns verloskundigen met praktiseren?

In Nederland is 61% van de praktiserende verloskundigen jonger dan 40 jaar. Als er relatief weinig ervaren verloskundigen in het werkveld zijn, kan dat mogelijk… Samenvatting | 11 april 2022

De invloed van sociaal-economische ongelijkheid op zwangerschapsuitkomsten in Engeland

Een lagere sociaal-economische status (SES) en/ of het behoren tot een etnische minderheid wordt geassocieerd met slechtere perinatale uitkomsten. Het doel van de onderzoekers was… Samenvatting | 4 april 2022

Hoe ervaren zwangere verpleegkundigen hun werkomstandigheden?

Met het huidige personeelstekort in de zorg, komt er meer aandacht voor de werkomstandigheden van verpleegkundigen. Vanuit verloskundig perspectief is het interessant te kijken naar… Samenvatting | 28 maart 2022

Is betere bezetting aan bed geassocieerd met betere uitkomsten?

Internationale richtlijnen schrijven verschillende personeelsbezetting voor verloskunde voor; de NHS (VK) adviseert bijvoorbeeld één barende vrouw per verloskundige. Er is momenteel echter een tekort aan… Samenvatting | 21 maart 2022

COVID lockdown 2020 in Nederland: daling iatrogene vroeggeboortes < 32 weken

De COVID-19-pandemie leidde wereldwijd tot regionale of landelijke lockdowns. Studies uit onder andere Nederland, Ierland en Denemarken suggereerden als onverwacht effect van de eerste COVID-19-lockdown… Samenvatting | 14 maart 2022

Nederlands onderzoek naar placenta’s van vrouwen met COVID-19 tijdens de zwangerschap

Hoewel het risico op foetale besmetting met COVID-19 door verticale transmissie laag is (3-4%), kan infectie met het virus leiden tot infectie van de placenta,… Samenvatting | 8 maart 2022

QUiPP-app reduceert onnodige behandeling bij dreigende vroeggeboorte niet

Recent is de ‘Quantative Innovation in Predecting Preterm birth’ (QUiPP)-app ontwikkeld om de kans op vroeggeboorte beter te voorspellen – op basis van risicofactoren, foetaal… Samenvatting | 28 februari 2022