Besluitvorming over inleiden van de baring: routinebehandeling of weloverwogen keuze?

Net als in Nederland is ook in Engeland het aantal inleidingen van de baring de laatste decennia gestegen, met grote regionale verschillen. Dat is een… Samenvatting | 29 november 2021

De impact van moederschap op langere termijn psychologisch welbevinden van vrouwen

Moederschap en het (bewust) niet hebben van biologische kinderen zijn beiden unieke paden in het leven van de vrouw tijdens de reproductieve levensfase. Wel of… Samenvatting | 22 november 2021

Counseling prenatale screening: wat vindt de cliënt?

In Nederland zijn in juli 2017 aanvullende kwaliteitseisen voor de counseling over prenatale screening op aangeboren afwijkingen geïmplementeerd. Het doel van deze counseling is dat… Samenvatting | 15 november 2021

Invloed van intrapartum synthetische oxytocine op de lange termijn voor moeder en kind

Studies naar de invloed van het intrapartum gebruik van synthetisch oxytocine op gedrags- en emotionele problemen bij het kind op de lange termijn zijn niet… Samenvatting | 8 november 2021

Prenatale kwetsbaarheid gezien door de ogen van vrouwen met een migratieachtergrond

In de westerse geboortezorg en maatschappij worden vrouwen met een migratieachtergrond vaak geclassificeerd als een kwetsbare groep. Kwetsbaarheid is gebaseerd op gezondheid- en geboorteuitkomsten en… Samenvatting | 1 november 2021

Wat helpt vrouwen met pre-eclampsie om hulp te zoeken bij waarschuwingssignalen

Bij (pre)eclampsie is het van cruciaal belang dat zwangere vrouwen en partners zichzelf melden bij waarschuwingssignalen. Uitstel van de diagnose en behandeling kan in sommige… Samenvatting | 25 oktober 2021

Pessarium lijkt het risico op vroeggeboorte bij tweelingzwangerschappen met verkorte cervix niet te verkleinen

Tweelingzwangerschappen hebben een hoog risico op vroeggeboorte. In deze Europese multicenter studie (STOPPIT-2) worden in 57 ziekenhuizen 2228 vrouwen met een mono- of dichoriale tweelingzwangerschap… Samenvatting | 18 oktober 2021

Welke impact hebben electieve sectio’s op perinatale uitkomstmaten?

De voordelen van een vaginale baring ten opzichte van een sectio zijn bekend: onder andere een kortere opnameduur van de moeder en contact met het… Samenvatting | 11 oktober 2021

Wat hebben rokende zwangere vrouwen en hun partners nodig?

De prevalentie van roken tijdens de zwangerschap wordt in Europa geschat op 8%. Hoewel er programma’s zijn ontwikkeld voor professionele ondersteuning bij stoppen-met-roken wordt daar… Samenvatting | 4 oktober 2021

Progesteron ter preventie van vroeggeboorte in hoogrisicozwangerschappen

Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak van neonatale morbiditeit en mortaliteit. Deze meta-analyse onderzoekt of progesteron bij hoogrisicozwangerschappen de kans op vroeggeboorte en slechte neonatale uitkomsten… Samenvatting | 27 september 2021