Wachten op persdrang bij epidurale analgesie

Epidurale analgesie is effectief in het bestrijden van pijn tijdens de baring. Vrouwen die tijdens de ontsluitingsfase epidurale pijnstilling krijgen, hebben echter een grotere kans… Samenvatting | 19 oktober 2018

Verplaats bevallende vrouw niet te snel naar geboortecentrum

Voor gezonde zwangeren die niet thuis willen bevallen, is het geboortecentrum een waardevol alternatief om de bevalling te starten onder zorg van een eerstelijns verloskundige.… Promotie | 16 oktober 2018

Richtlijn foetale groeirestrictie (NTOG 2018 #5)

In oktober 2017 is de herziene richtlijn Foetale Groei Restrictie verschenen. De belangrijkste veranderingen voor het veld, een aantal discussiepunten over mogelijke toekomstige ontwikkelingen en het proces van… Overige publicatie | 15 oktober 2018

Effect van haptotherapie bij zwangeren met bovenmatige bevallingsangst

Het proefschrift van haptotherapeut Gert Klabbers bevat de resultaten van een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar het effect van haptotherapie bij ernstige bevallingsangst, een review over… Promotie | 8 oktober 2018

Introductie van vast voedsel en overgewicht op kinderleeftijd

Het doel van deze Nederlandse studie was om te bekijken of een vroege introductie van vast voedsel (voor de leeftijd van 4 maanden) naast borst-… Samenvatting | 27 september 2018

Baringservaringen van vrouwen uit het Midden-Oosten

In de afgelopen jaren is er internationaal binnen de geboortezorg meer aandacht voor de ervaringen van de vrouw en zorg met compassie. Het doel van… Samenvatting | 24 september 2018

Modus partus en uitkomsten kind (NTOG 2018 #4)

‘Medisch ingrijpen bij bevalling van invloed op gezondheid kind’ kopt de NOS over een recent verschenen Australisch-Nederlandse studie in Birth (Peters, Birth 2018). Kinderen die middels een kunstverlossing geboren waren, blijken post-partum en… Overige publicatie | 20 september 2018

Woman-centred care; wat bedoelen we precies?

Er zijn verschillende interpretaties over wat woman-centred care is of zou moeten zijn en hoe dit in de verloskunde praktijk uitgevoerd zou moeten worden. Om… Samenvatting | 11 september 2018

Verloskundigen in de spagaat; dilemma’s geanalyseerd

Het kan voor verloskundigen soms moeilijk zijn zich te conformeren aan wensen van vrouwen in hun zorg of om bepaalde wensen te faciliteren. Er is… Samenvatting | 5 september 2018

Psycho-educatie en cognitieve therapie kunnen helpen baringsangst te verminderen

Deze systematische review geeft een overzicht van studies die interventies die vrouwen helpen hun baringsangst (tocofobie) te verlichten. De auteurs selecteerden 19 artikelen over 15… Samenvatting | 3 september 2018