Zwangere met hoog BMI gebaat met voedingsadvies op maat

Slechte voeding draagt in belangrijke mate bij aan een hoog BMI. De onderzoekers zien zwangerschap als een ideaal moment om vrouwen met een hoog BMI… Samenvatting | 1 december 2020

Naar een beter begrip van risicoselectie in de geboortezorg

Risicoselectie is een actueel onderwerp in de geboortezorg, maar niet iedereen verstaat er hetzelfde onder. Volgens sommigen is risicoselectie een bijzonder kenmerk van de Nederlandse… Samenvatting | 30 november 2020

Cafeïnegebruik in de zwangerschap ontraden?

Observationele studies naar cafeïnegebruik rapporteren associaties met negatieve zwangerschapsuitkomsten. Voedingsadviezen geven echter aan dat cafeïnegebruik tot 200 mg (een kop koffie) per dag tijdens de… Samenvatting | 23 november 2020

Promotie Anna Seijmonsbergen-Schermers over variatie in geboorte-interventies, met speciale aandacht voor de episiotomie

Op dinsdag 8 december promoveert Anna Seijmonsbergen-Schermers bij het Amsterdam UMC. De titel van haar proefschrift luidt: Intervene or Interfere? Variations in Childbirth Interventions and… Promotie | 18 november 2020

Gebrek aan respect en grensoverschrijdend gedrag tijdens bevalling en geboorte

Wereldwijd wordt gebrek aan respect en grensoverschrijdend gedrag tijdens bevalling en geboorte steeds vaker gerapporteerd. In 2016 startte de Nederlandse cliëntenorganisatie Stichting Geboortebeweging de online-campagne… Samenvatting | 16 november 2020

Transabdominale cerclage leidt tot minder vroeggeboorten dan vaginale cerclage in eerste RCT

Vrouwen met herhaalde late miskraam of extreme vroeggeboorte komen in aanmerking voor een cerclage (bandje om de cervix). Vaginale cerclages lijken beperkt effectief in het… Samenvatting | 11 november 2020

De ontwikkeling van een postpartum zorgplan

Huidige postpartum zorg voldoet niet altijd aan de behoeften van vrouwen ondanks dat deze periode belangrijk is voor een goede start van het moederschap. Schotse… Samenvatting | 10 november 2020

Promotie Myrte Westerneng: Relatie tussen routinematige derde-trimester echo’s en maternale angst en moederkind-binding

Routinematige derde-trimester echo’s dragen niet bij aan een vermindering van zwangerschapsspecifieke angst, of een toename van moeder-kind binding. Wel hebben zwangere vrouwen een duidelijke behoefte… Promotie | 5 november 2020

De transformerende kracht van het begeleiden van een thuisbevalling op verloskundigen

In Australië blijkt dat vrouwen steeds meer de behoefte hebben om thuis te bevallen. Er zijn drie vereisten voor een verloskundige in Australië om een… Samenvatting | 2 november 2020

Verschillen in vrouwgerichte zorg van zorgverleners in de Nederlandse geboortezorg

Het begrip vrouwgerichte zorg wordt door verschillende zorgverleners in de geboortezorg op diverse manieren geïnterpreteerd en toegepast. Vrouwen in Nederland spraken hun behoefte uit aan… Samenvatting | 29 oktober 2020