Ontwikkeling van hart- en vaatziekten na preëclampsie

Vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben opgelopen moeten eerder getest worden op hart- en vaatziekten. Nu wordt vrouwen aangeraden op hun vijftigste naar de huisarts te… Promotie | 23 februari 2018

Lange termijn gevolgen sectio: kans op complicaties na uterusextirpatie (mogelijk) hoger

Het aantal sectio’s is de afgelopen jaren toegenomen. Er is echter nog niet zoveel bekend over mogelijke complicaties voor vrouwen op latere leeftijd ten gevolge… Samenvatting | 22 februari 2018

Vrouwen wensen sensitieve bespreking van overgewicht

Het is bekend dat er een verband is tussen een hoge BMI en minder optimale perinatale uitkomsten. Maar de onderzoekers vragen zich af hoe constructief… Samenvatting | 22 februari 2018

Zwangerschap na doorgemaakte kanker: heeft dat consequenties?

In de verloskunde wordt kanker relevanter door de steeds hogere leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen en de steeds betere behandeling van de ziekte. Deze Amerikaanse… Samenvatting | 19 februari 2018

Betekenen vroege tweede trimester groeirestricties hoog-risico zwangerschappen?

Deze Amerikaanse retrospectieve cohortstudie onderzoekt het verband tussen vroege intra-uteriene groeirestrictie (IUGR) en perinatale uitkomsten. IUGR is een van de zogenaamde ‘big five’ risicofactoren voor… Samenvatting | 14 februari 2018

Maakt een geboorteplan verschil?

Geboorteplannen zijn geïntroduceerd in de jaren ’70 als communicatiemiddel tussen zwangere vrouwen en hun hulpverleners en worden sinds de jaren ’80 aanbevolen als indicator voor… Samenvatting | 2 februari 2018

Prenatale screening is er niet voor iedereen

Zwangere vrouwen met een niet-Nederlandse etniciteit en beperkte taalvaardigheden maken mogelijk minder gebruik van prenatale screening. In deze Nederlandse prospectieve studie (2008 – 2010) werd… Samenvatting | 2 februari 2018

Klinische besluitvorming van de eerstelijns verloskundige is complex

De grote variatie in beslissingen van eerstelijnsverloskundigen over verwijzing tijdens de baring doet vermoeden dat hun beslissingen op meer gebaseerd zijn dan alleen de drie… Samenvatting | 23 januari 2018

De ervaringen met kraamzorg in Nederland

In de Nederlandse DELIVER studie is onder meer gekeken naar de ervaringen van vrouwen met kraamzorg. Onderzocht is in welke mate er van kraamzorg gebruik… Samenvatting | 9 januari 2018

Verband tussen oxytocine bij bevalling en angst en depressie postpartum

In deze studie is gekeken naar de relatie tussen het toedienen van synthetische oxytocine tijdens of direct na de bevalling en het optreden van depressies… Samenvatting | 29 december 2017