Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland (ZonMw-programma Zwangerschap & Geboorte II)

1. Wat zijn specifieke kenmerken voor de regio? 2. Met wie wordt samengewerkt? 3. Met wie werkt u niet samen (regionaal)? 4. Titel en ZonMw… Jaarindex | 8 februari 2019

Zingevende counseling over prenatale screening op aangeboren afwijkingen

Momenteel is er in Nederland en omringende landen veel aandacht voor de implementatie van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) t.b.v. onder meer prenatale screening… Jaarindex | 7 februari 2019

APOSTEL III follow-up: Long-term effects of nifedipine versus atosiban in previous treatment of threatened preterm labour

Vroeggeboorte is één van de belangrijkste obstetrische complicaties in de westerse wereld en komt voor bij circa 10% van de bevallingen en is de meest voorkomende… Jaarindex | 7 februari 2019

Wikken en wegen: de betekenis van gewicht en gewichtstoename in de eerstelijns zorg voor zwangere vrouwen

Er is veel bekend over verhoogde risico’s van obesitas en afwijkende gewichtstoename op ongewenste uitkomsten van zwangerschap en bevalling. Er zijn echter weinig wetenschappelijk onderbouwde… Jaarindex | 7 februari 2019

Women’s childbirth experience and her experience of the first week postpartum: is there a relationship?

Rationale: Both a negative childbirth experience and having depressive feelings in the first week postpartum are important predictors for developing a postpartum depression (PPD). However,… Jaarindex | 7 februari 2019

Zwanger na een fertiliteittraject

Gesprekken met (aanstaande) ouders die na vruchtbaarheidsbehandeling zwanger zijn geworden, laten een paradoxale zorgbehoefte zien. De vrouwen en hun partners geven aan normaal zwanger te… Jaarindex | 7 februari 2019

Wat bevalt beter: thuis of (poli)klinisch?

Uit het eerste gedeelte van de studie kwam naar voren dat er een groot verschil is in aantal interventies (kunstverlossingen en sectio’s) tussen bevallingen die low-risk… Jaarindex | 7 februari 2019