Implementatie interventies voor kwetsbare zwangeren erg complex

Een Groningse onderzoeksgroep stelde in Noord-Nederland vast dat implementatie van interventies voor kwetsbare zwangere vrouwen erg complex is. Ook de houding van zorgverleners is van… Samenvatting | 26 januari 2023

Lessen uit maternale sterfte door bloedverlies

Obstetrische bloedingen komen vaker voor in Nederland. Heel soms leidt een ernstige obstetrische bloeding tot de dood van de moeder (maternale sterfte). In dit onderzoek… Samenvatting | 18 januari 2023

Halve dosering betamethason onvoldoende effectief

Betamethason wordt bij dreigende vroeggeboorte (in Nederland <34 weken) toegediend om de foetale longrijping te bevorderen en de kans op ademhalingsproblemen na vroeggeboorte te verkleinen.… Samenvatting | 12 januari 2023

Hoe creëer je goed verloskundig mentorschap?

Een succesvolle relatie tussen studenten verloskunde en hun mentoren vervaagt hiërarchische verschillen en verhoogt het vertrouwen en het leervermogen van de student. Dit bleek uit… Samenvatting | 5 januari 2023

Variatie in Nederlandse ziekenhuisprotocollen over foetale groeibeperking

Foetale groeirestrictie is een belangrijke risicofactor voor ongunstige zwangerschapsuitkomsten en is ook geassocieerd met ongunstige gezondheidsuitkomsten op lange termijn. Tijdige opsporing van de foetus met… Samenvatting | 15 december 2022

Sociale empathie voor vrouwen in kwetsbare situaties

Voor zwangere vrouwen in kwetsbare situaties kunnen aanvullende interventies worden ingezet, bijvoorbeeld bij financiële of psychosociale problematiek. In dit onderzoek is gekeken wat daarbij de… Samenvatting | 12 december 2022

Negatieve ervaringen bij de bevalling

Nog steeds zijn er vrouwen die tijdens de bevalling een respectloze benadering of andere negatieve ervaringen meemaken, zo bleek tijdens de actie ‘#genoeggezwegen’ in 2016… Samenvatting | 5 december 2022

Strikter diagnostisch criterium voor zwangerschapsdiabetes leidt niet tot gezondheidswinst

Effectieve behandeling van zwangerschapsdiabetes verbetert maternale en neonatale uitkomsten. Nieuw-Zeelands onderzoek laat zien dat een strikter diagnostisch criterium, met een hogere detectiegraad van milde gevallen,… Samenvatting | 28 november 2022

Geen effect van zelfmonitoring bloeddruk bij hypertensie

Niet adequate behandeling van hypertensie bij zwangere vrouwen kan leiden tot morbiditeit en mortaliteit bij de baby. De laatste jaren nemen de mogelijkheden voor zelfmonitoring… Samenvatting | 21 november 2022

Enkel geboortegewicht geen goede voorspeller voor slechte perinatale uitkomst

Uit een secundaire analyse van de IRIS-studie blijkt dat enkel het geboortegewicht geen goede voorspeller is voor een verhoogd risico op een slechte perinatale uitkomst.… Samenvatting | 14 november 2022