Wachten op persdrang bij epidurale analgesie

Epidurale analgesie is effectief in het bestrijden van pijn tijdens de baring. Vrouwen die tijdens de ontsluitingsfase epidurale pijnstilling krijgen, hebben echter een grotere kans… Samenvatting | 19 oktober 2018

Introductie van vast voedsel en overgewicht op kinderleeftijd

Het doel van deze Nederlandse studie was om te bekijken of een vroege introductie van vast voedsel (voor de leeftijd van 4 maanden) naast borst-… Samenvatting | 27 september 2018

Baringservaringen van vrouwen uit het Midden-Oosten

In de afgelopen jaren is er internationaal binnen de geboortezorg meer aandacht voor de ervaringen van de vrouw en zorg met compassie. Het doel van… Samenvatting | 24 september 2018

Woman-centred care; wat bedoelen we precies?

Er zijn verschillende interpretaties over wat woman-centred care is of zou moeten zijn en hoe dit in de verloskunde praktijk uitgevoerd zou moeten worden. Om… Samenvatting | 11 september 2018

Verloskundigen in de spagaat; dilemma’s geanalyseerd

Het kan voor verloskundigen soms moeilijk zijn zich te conformeren aan wensen van vrouwen in hun zorg of om bepaalde wensen te faciliteren. Er is… Samenvatting | 5 september 2018

Psycho-educatie en cognitieve therapie kunnen helpen baringsangst te verminderen

Deze systematische review geeft een overzicht van studies die interventies die vrouwen helpen hun baringsangst (tocofobie) te verlichten. De auteurs selecteerden 19 artikelen over 15… Samenvatting | 3 september 2018

Schatten verloskundigen en verloskundigen in opleiding bloedverlies postpartum even goed in?

De hoeveelheid bloedverlies postpartum is een visuele en subjectieve inschatting waarvan is gebleken dat deze vaak te hoog zijn bij weinig of matig bloedverlies en… Samenvatting | 20 juni 2018

De relatie tussen persoonlijkheid van de vrouw en haar bevallingservaring

Maternale persoonlijkheid kan een voorspeller zijn voor een positieve bevallingservaring en voor de pijnbeleving durante partu. In een Amerikaanse retrospectieve studie werd de relatie tussen… Samenvatting | 17 juni 2018

Gelijke neonatale uitkomsten bij waterbevalling en conventionele bevalling

Bevallen in water is effectief pijnstillend en wordt over het algemeen veilig geacht voor de ontsluitingsfase. Er is echter gebrekkig bewijs voor de veiligheid van… Samenvatting | 12 juni 2018

Vooral wisselende emoties maken bevallingservaring complex

Deze kwalitatieve studie gaat in op de emotionele aspecten van bevallen en wat die voor een vrouw betekenen. Doel is om de complexiteit van een… Samenvatting | 11 juni 2018