Geboorte uitkomsten en plaats van bevalling in hoge inkomenslanden

In deze literatuurstudie is gekeken naar de relatie tussen geplande plaats van de bevalling (thuis, geboortecentrum of ziekenhuis) en geboorte uitkomsten van gezonde vrouwen in… Samenvatting | 18 februari 2019

Traumatische bevallingservaringen, de beleving van vrouwen

Een op de vijf vrouwen heeft een negatieve herinnering aan de bevalling en een op de negen vrouwen heeft de bevalling als traumatisch ervaren. In… Samenvatting | 4 februari 2019

Vooroordelen van gynaecologen en verloskundigen staan betere geboortezorg in de weg

Gynaecologen en verloskundigen staan allebei voor betere zorg. Toch bestaat de overtuiging dat gynaecologen en verloskundigen tegengestelde ideeën hebben over hoe de zorg verbeterd moet… Samenvatting | 29 januari 2019

Vrouwen ervaren bij inleiding een kloof tussen behoeften en realiteit

Wereldwijd stijgt het aantal inleidingen van de baring. Daarom onderzocht deze systematische review van kwalitatieve studies hoe vrouwen een inleiding van de baring ervaren. De… Samenvatting | 28 januari 2019

Aandacht in de intake voor transitie naar moederschap

De KNOV-standaard Prenatale verloskundige begeleiding beveelt aan om tijdens de zwangerschap met gebruik van meerdere communicatietechnieken aandacht te besteden aan de transitie naar moederschap. Dit… Samenvatting | 22 januari 2019

Factoren die een fysiologische bevalling bevorderen

In reactie op de stijging van interventies tijdens de bevalling is er groeiende belangstelling voor het verhogen van het aantal normale bevallingen. Een normale bevalling… Samenvatting | 16 januari 2019

Angst voor de bevalling: een bekende verloskundige bij de bevalling zou kunnen helpen

Vrouwen waarderen het als ze een bekende verloskundige bij hun bevalling hebben. In Zweden wordt de prenatale en postnatale zorg door de verloskundige in de… Samenvatting | 10 januari 2019

Kennis, attitude en begeleiding door verloskundigen bij miskraam

Tien tot vijftien procent van alle zwangerschappen eindigt in een miskraam. De verloskundige speelt een grote rol in het beleid rondom miskraam en in de… Samenvatting | 7 januari 2019

Dilemma’s van Nederlandse verloskundigen-in-opleiding bij gezamenlijke besluitvorming

In Nederland zijn de plaats van geboorte, baringshoudingen en pijnverlichting onderwerp van voorkeursgevoelige beslissingen. Hierbij is in de begeleiding van zwangere vrouwen de verloskundige vaak… Samenvatting | 6 december 2018

Overplaatsing durante partu leidt tot stress bij vrouw èn verloskundige

Een overplaatsing tijdens de baring van de eerstelijns verloskundige zorg naar een klinische setting kan stressvol zijn voor de barende vrouw en haar zorgverlener. In… Samenvatting | 4 december 2018