Cafeïnegebruik in de zwangerschap ontraden?

Observationele studies naar cafeïnegebruik rapporteren associaties met negatieve zwangerschapsuitkomsten. Voedingsadviezen geven echter aan dat cafeïnegebruik tot 200 mg (een kop koffie) per dag tijdens de… Samenvatting | 23 november 2020

Gebrek aan respect en grensoverschrijdend gedrag tijdens bevalling en geboorte

Wereldwijd wordt gebrek aan respect en grensoverschrijdend gedrag tijdens bevalling en geboorte steeds vaker gerapporteerd. In 2016 startte de Nederlandse cliëntenorganisatie Stichting Geboortebeweging de online-campagne… Samenvatting | 16 november 2020

Transabdominale cerclage leidt tot minder vroeggeboorten dan vaginale cerclage in eerste RCT

Vrouwen met herhaalde late miskraam of extreme vroeggeboorte komen in aanmerking voor een cerclage (bandje om de cervix). Vaginale cerclages lijken beperkt effectief in het… Samenvatting | 11 november 2020

De ontwikkeling van een postpartum zorgplan

Huidige postpartum zorg voldoet niet altijd aan de behoeften van vrouwen ondanks dat deze periode belangrijk is voor een goede start van het moederschap. Schotse… Samenvatting | 10 november 2020

De transformerende kracht van het begeleiden van een thuisbevalling op verloskundigen

In Australië blijkt dat vrouwen steeds meer de behoefte hebben om thuis te bevallen. Er zijn drie vereisten voor een verloskundige in Australië om een… Samenvatting | 2 november 2020

Verschillen in vrouwgerichte zorg van zorgverleners in de Nederlandse geboortezorg

Het begrip vrouwgerichte zorg wordt door verschillende zorgverleners in de geboortezorg op diverse manieren geïnterpreteerd en toegepast. Vrouwen in Nederland spraken hun behoefte uit aan… Samenvatting | 29 oktober 2020

Reflexieve monitoring van samenwerking in grootste verloskundig consortium in Nederland

Het verbeteren van de samenwerking in de Nederlandse geboortezorg wordt als essentieel gezien om de continuïteit van de zorg te verbeteren en daarmee de veiligheid,… Samenvatting | 12 oktober 2020

Eerstelijns cultuur en omgeving belangrijke leerervaring studentverloskundigen

De onderzoekers stellen dat de gemedicaliseerde zorg in het Verenigd Koninkrijk (VK) de fysiologische baring(szorg) ondermijnt. Zij onderzochten daarom hoe studentverloskundigen leren in een eerstelijns… Samenvatting | 6 oktober 2020

Wat motiveert vrouwen om thuis te bevallen?

Hoewel de thuisbevalling in Noorwegen niet de norm is (0,12 tot 0,29% van de vrouwen bevalt thuis), is een kleine groep vrouwen daartoe erg gemotiveerd.… Samenvatting | 28 september 2020

Ervaringen van Australische vrouwen over besluitvorming bij inleiding van de baring

Wereldwijd neemt in met name hoge-inkomenslanden het percentage inleidingen toe. De richtlijnen over inleiden en de sterkte van de onderliggende evidence verschillen aanzienlijk per indicatie,… Samenvatting | 21 september 2020