Schatten verloskundigen en verloskundigen in opleiding bloedverlies postpartum even goed in?

De hoeveelheid bloedverlies postpartum is een visuele en subjectieve inschatting waarvan is gebleken dat deze vaak te hoog zijn bij weinig of matig bloedverlies en… Samenvatting | 20 juni 2018

De relatie tussen persoonlijkheid van de vrouw en haar bevallingservaring

Maternale persoonlijkheid kan een voorspeller zijn voor een positieve bevallingservaring en voor de pijnbeleving durante partu. In een Amerikaanse retrospectieve studie werd de relatie tussen… Samenvatting | 17 juni 2018

Gelijke neonatale uitkomsten bij waterbevalling en conventionele bevalling

Bevallen in water is effectief pijnstillend en wordt over het algemeen veilig geacht voor de ontsluitingsfase. Er is echter gebrekkig bewijs voor de veiligheid van… Samenvatting | 12 juni 2018

Vooral wisselende emoties maken bevallingservaring complex

Deze kwalitatieve studie gaat in op de emotionele aspecten van bevallen en wat die voor een vrouw betekenen. Doel is om de complexiteit van een… Samenvatting | 11 juni 2018

Invloed van het krijgen van een kind op de relatie tussen partners

De transitie naar het ouderschap is geassocieerd met veranderingen in de relatie tussen partners. Uit kwantitatief onderzoek is bekend dat er een verband is tussen… Samenvatting | 4 juni 2018

Meer landen naast Nederland bieden goede gelegenheid tot thuisbevalling

Het doel van deze studie was om criteria te ontwikkelen om de mate van integratie te onderzoeken van de thuisbevalling in elf landen. Een expertpanel… Samenvatting | 31 mei 2018

Verschillen in beleving van baringspijn

Baringspijn is een complex fenomeen geassocieerd met een paradoxale ervaring van ondraaglijkheid en blijdschap. De ervaringen van baringspijn kent een grote variatie tussen individuele vrouwen.… Samenvatting | 28 mei 2018

Hoe denken kwetsbare vrouwen over preconceptiezorg?

Er is veel aandacht voor preconceptiezorg voor kwetsbare vrouwen met een laag sociaaleconomische status (SES) en opleidingsniveau. Deze kwalitatieve studie richt zich op de beleving… Samenvatting | 19 mei 2018

Ervaren continuïteit van zorg hoger in de eerste lijn

Continue ondersteuning van dezelfde verloskundig zorgverlener tijdens de baring wordt geassocieerd met een positieve baringservaring en minder interventies. Het doel van deze Nederlandse studie was om… Samenvatting | 19 mei 2018

Interventie om de bespreking van de plaats van bevalling te verbeteren

In Groot-Brittannië wordt de geplande plaats van geboorte steeds belangrijker, maar er is variatie in de bespreking daarvan door verloskundigen met vrouwen met een laag… Samenvatting | 16 mei 2018