Weigeren van aanbevolen zorg door moeders vereist reflectie door zorgverleners

Zwangere vrouwen hebben het recht om medische behandeling te weigeren, maar zorgen over de mogelijke gevolgen voor de veiligheid van moeders en ongeboren kinderen maken… Samenvatting | 17 oktober 2017

Preconceptiezorg: van beleid naar de praktijk en terug

Met haar proefschrift ‘Preconception Care: from policy to practice and back’ blikt Sabine van Voorst terug op de gebeurtenissen van het afgelopen decennium en op… Samenvatting | 12 oktober 2017

Wat is een “goede verloskundige” volgens afstuderende verloskundigen?

Tijdens de opleiding leren studenten verloskunde kennis en vaardigheden maar daarnaast maken zij zich ook de normen en waarden (professionele socialisatie) eigen die passen bij… Samenvatting | 18 september 2017

Nieuw-Zeelandse case-load verloskundigen beter emotioneel welbevinden

Emotioneel welbevinden in je werk is heel belangrijk voor het volhouden van je werkzaamheden. In dat licht beoogt de internationale WHELM- studie (Work, Health &… Samenvatting | 18 september 2017

De drijfveren van de klinisch verloskundige

Door een tekort aan klinisch verloskundigen in Nieuw-Zeelandse ziekenhuizen ervaren verloskundigen – de helft van het totale aantal praktiserende verloskundigen – een hoge werkdruk met… Samenvatting | 13 september 2017

Strategieën die verloskundigen gebruiken om fysiologie tijdens de baring te faciliteren

In Brits Columbia (Canada) bevallen vrouwen, die gedurende de zwangerschap en baring begeleid worden door een verloskundige, minder vaak per sectio en ondergaan minder interventies… Samenvatting | 13 september 2017

Interacties rond interventies lijken belangrijker dan interventies zelf

Het doel van deze Nederlandse studie naar de percepties en ervaringen van vrouwen met een traumatische bevallingservaring was te achterhalen waar preventiemogelijkheden liggen. Dit kan… Samenvatting | 13 september 2017

Ervaringen van vrouwen met het vaginaal toucher (VT)

Het vaginaal toucher (VT) is een veel toegepast onderzoek tijdens de baring. Deze Nederlandse studie onderzoekt de ervaringen van vrouwen met het VT. Een digitale… Samenvatting | 3 juli 2017

Interventie tijdens de uitdrijving om mogelijk perineumschade te voorkomen

Het doel van deze prospectieve cohort studie met een experimenteel design in twee Zweedse ziekenhuizen was om een verloskundige interventie ter preventie van tweedegraads rupturen… Samenvatting | 3 juli 2017

Vertrouwen tussen zwangeren onderling maakt Centering Pregnancy effectief

Centering Pregnancy (CP), waarbij prenatale zorg in groepen wordt geboden, lijkt positieve effecten te hebben op perinatale uitkomsten als gewicht en termijn bij geboorte. Hoe… Samenvatting | 27 juni 2017