Nieuw licht op risico’s van cholestase

Zwangerschapscholestase wordt geassocieerd met slechte perinatale uitkomsten. De relatie tussen perinatale uitkomsten en biochemische markers in het bloed is echter onduidelijk. Deze systematische review onderzocht… Samenvatting | 15 april 2019

Continu CTG bij laagrisico baringen leidt niet tot minder neonatale sterfte

Continue elektronische foetale monitoring (continu CTG, in dit artikel afgekort als CEFM) is in ziekenhuizen vaak de standaardmethode voor foetale bewaking, ongeacht de risicostatus van… Samenvatting | 10 april 2019

Zweedse studie over fecale incontinentie na een vaginale baring en sectio caesarea

De internationale prevalentie van zelf-gerapporteerde fecale incontinentie varieert tussen 2-25%, maar werkelijke cijfers zijn onbekend en er wordt verondersteld dat schaamtegevoelens bijdragen aan onderrapportage. Er… Samenvatting | 8 april 2019

Oorzaken en substandaard zorgfactoren bij perinatale sterfte boven 41 weken

Postterme zwangerschappen worden geassocieerd met negatieve perinatale uitkomsten. De onderzoeksgroep van de INDEX-studie evalueerde het moment van overlijden in de a terme periode (37+0 t/m… Samenvatting | 1 april 2019

Ervaringen van verloskundigen met het gebruik van CTG in de eerstelijns prenatale setting

Uit onderzoek is gebleken dat substitutie van zorgverlener, bijvoorbeeld een praktijk assistent die taken van een huisarts overneemt, leidt tot betere patiënt tevredenheid mits de… Samenvatting | 27 maart 2019

Zorgverleners over interdisciplinaire samenwerking in Nederlandse verloskunde

Deze studie onderzocht de ervaringen van zorgverleners met de aard en kwaliteit van interprofessionele samenwerking in de Nederlandse verloskunde en bevorderende en belemmerende factoren voor… Samenvatting | 25 maart 2019

Wanneer je droombaan een nachtmerrie wordt

Verloskundigen zijn regelmatig betrokken bij of getuige van ernstige en ongewenste voorvallen, medische fouten en/of fysieke en emotioneel traumatische ervaringen van vrouwen. Er is weinig… Samenvatting | 20 maart 2019

Verband tussen medische interventies tijdens de baring en de gezondheid van kinderen

De manier van bevallen kan lange termijneffecten hebben op de gezondheid van kinderen. Daarom kan de relatieve afname van spontane vaginale bevallingen verstrekkende gevolgen hebben.… Samenvatting | 18 maart 2019

Langetermijneffect van een primaire sectio op maternaal emotioneel welbevinden

Met een stijging van het aantal primaire sectio’s waren deze onderzoekers geïnteresseerd in het mogelijke langere termijneffect hiervan op emotioneel welbevinden van vrouwen. In een… Samenvatting | 13 maart 2019

Ervaringen van vrouwen na een voorgenomen badbevalling

Badbevallingen zijn geassocieerd zijn met pijnvermindering durante partu en positieve bevallingservaringen. Er is echter weinig bekend over het verschil tussen percepties en ervaringen van vrouwen… Samenvatting | 11 maart 2019