Anticonceptie prenataal bespreken, postnataal direct regelen, een pilot in Schotland

Op dit moment is het in het Verenigd Koninkrijk gebruikelijk om zes weken post partum de anticonceptie te bespreken en voor te schrijven. Het is… Samenvatting | 19 april 2018

Het effect van borstvoedingsbeleid voor moeders van verschillende leeftijd

Het percentage jonge moeders dat borstvoeding geeft is laag. Ondanks de implementatie van het Baby-Friendly-Hospital beleid is het onduidelijk waarom er verschillen zijn tussen het… Samenvatting | 10 april 2018

Proactief gedrag van verloskundigen in opleiding (VIO)

Van verloskundigen in opleiding (VIO) wordt verwacht dat zij zich snel en effectief aanpassen aan de klinisch setting en de eerstelijnspraktijken waarin ze stagelopen. Anticiperen,… Samenvatting | 10 april 2018

Screening op baarmoederhalskanker: vrouw-kind paradox

Screening op baarmoederhalskanker kent meerdere dilemma’s. Het kan baarmoederhalskanker voorkomen, maar (mede door preventieve behandelingen als lisexcisies) slechtere obstetrische uitkomsten met zich meebrengen. Internationaal is… Samenvatting | 26 maart 2018

Waarom Nederlandse vrouwen kiezen voor zorg buiten de richtlijn

Er is een groeiend aantal vrouwen dat tijdens de partus zorg buiten de richtlijnen wil of zelfs helemaal geen zorg wil. Deze Nederlandse kwalitatieve studie… Samenvatting | 15 maart 2018

Eerstelijnsverloskundige lijkt positief over NIPT als eerste screening

De eerstelijnsverloskundigen geven aan 85% van de zwangere vrouwen counseling over screening. Dit Nederlandse dwarsdoorsnede onderzoek richt zich op de kennis en attitude van eerstelijnsverloskundigen… Samenvatting | 13 maart 2018

Erkenning voor verscheidenheid in migrantenvrouwen

In de Europese wetenschappelijke literatuur bestaat onduidelijkheid over het concept migrantenvrouwen. Meer duidelijkheid is van belang voor onderzoek rond zwangerschap en geboorte en kan zorgverleners… Samenvatting | 13 maart 2018

De ‘lastige’ latente fase: ervaringen met de begeleiding

Eerder onderzoek liet zien dat de begeleiding tijdens de eerste (latente) fase van de baring vaak onvoldoende tegemoet komt aan de behoeften van vrouwen en… Samenvatting | 7 maart 2018

Lange termijn gevolgen sectio: kans op complicaties na uterusextirpatie (mogelijk) hoger

Het aantal sectio’s is de afgelopen jaren toegenomen. Er is echter nog niet zoveel bekend over mogelijke complicaties voor vrouwen op latere leeftijd ten gevolge… Samenvatting | 22 februari 2018

Vrouwen wensen sensitieve bespreking van overgewicht

Het is bekend dat er een verband is tussen een hoge BMI en minder optimale perinatale uitkomsten. Maar de onderzoekers vragen zich af hoe constructief… Samenvatting | 22 februari 2018