Pessarium lijkt het risico op vroeggeboorte bij tweelingzwangerschappen met verkorte cervix niet te verkleinen

Tweelingzwangerschappen hebben een hoog risico op vroeggeboorte. In deze Europese multicenter studie (STOPPIT-2) worden in 57 ziekenhuizen 2228 vrouwen met een mono- of dichoriale tweelingzwangerschap… Samenvatting | 18 oktober 2021

Welke impact hebben electieve sectio’s op perinatale uitkomstmaten?

De voordelen van een vaginale baring ten opzichte van een sectio zijn bekend: onder andere een kortere opnameduur van de moeder en contact met het… Samenvatting | 11 oktober 2021

Wat hebben rokende zwangere vrouwen en hun partners nodig?

De prevalentie van roken tijdens de zwangerschap wordt in Europa geschat op 8%. Hoewel er programma’s zijn ontwikkeld voor professionele ondersteuning bij stoppen-met-roken wordt daar… Samenvatting | 4 oktober 2021

Progesteron ter preventie van vroeggeboorte in hoogrisicozwangerschappen

Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak van neonatale morbiditeit en mortaliteit. Deze meta-analyse onderzoekt of progesteron bij hoogrisicozwangerschappen de kans op vroeggeboorte en slechte neonatale uitkomsten… Samenvatting | 27 september 2021

Slechts één screeningsvraag maakt angst voor de bevalling bespreekbaar

Nederlandse onderzoekers onderzochten of twee verschillende methoden om angst voor de bevalling te meten nuttige hulpmiddelen zijn bij het voorspellen van gevraagde en ontvangen niet-dringende… Samenvatting | 20 september 2021

Literatuurstudie naar gezondheidsvaardigheden van zwangere vrouwen

Gezondheidsvaardigheden spelen een cruciale rol tijdens de zwangerschap, omdat gezondheidsgedrag van de moeder zowel haar eigen gezondheid als die van haar kind beïnvloedt. Het doel… Samenvatting | 13 september 2021

Leidt gecentraliseerde foetale monitoring tot andere zorg voor moeder en kind?

Cardiotocografie (CTG) is een gebruikelijke manier van foetale bewaking tijdens de baring in de tweede lijn. Steeds vaker vindt monitoring van CTG plaats op een… Samenvatting | 6 september 2021

Hoe ideaalbeelden van vrouwelijkheid en natuurlijk bevallen leiden tot baringsangst in de LHBT gemeenschap

Maatschappelijk geaccepteerde idealen over vrouwelijkheid en natuurlijk bevallen kunnen stressvol zijn voor vrouwen die bang zijn voor de bevalling. Onderzoek in de LHBT (lesbisch, homoseksueel,… Samenvatting | 30 augustus 2021

Ervaringen van vrouwen met gezamenlijke besluitvorming over inleiding en primaire sectio

Bevallingen worden steeds vaker gepland door het inleiden van de baring of door een keizersnede. In westerse landen wordt momenteel een op de drie bevallingen… Samenvatting | 24 augustus 2021

Relatie met de vrouw houdt startende verloskundige in het beroep ondanks negatieve werkervaringen

Deze Australische kwalitatieve studie had als doel om de ervaringen van verloskundigen tijdens de eerste jaren van hun loopbaan te exploreren en organisatorische, persoonlijke, omgevings-… Samenvatting | 18 juli 2021