Pijnstilling tijdens de baring…. Pijnpunt voor verloskundigen?

Doel van het onderzoek: Inzicht verkrijgen in de overtuigingen van eerstelijns verloskundigen ten opzichte van pijnbeheersing en pijnbestrijding tijdens de baring. Vraagstelling: Welke overtuigingen hebben… Scriptie | 20 januari 2012

Prenatale screening & Religie

: Doel van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in de uptake van de combinatietest en SEO, uitgesplitst naar religie en eventuele andere factoren die… Scriptie | 20 januari 2012

Verwijs wijs

Het onderzoeken van het verschil in verwijzingen binnen de verloskundige zorg tussen cliënten van Marokkaanse, Turkse en Kaukasische vrouwen. Scriptie | 20 januari 2012

De Nederlandse foetale sterfte naar geboortegewicht in Europees perspectief: Resultaten van het Euro-Peristat project.

Resultaten van het Euro-Peristat project laten zien dat Nederland na Frankrijk het hoogste foetale sterftecijfer had in Europa in 2004, namelijk 7,0 per 1000 geborenen.… Scriptie | 20 januari 2012

Toxoplasmose, geen goede prognose

Er worden nog ieder jaar kinderen geboren met een serologisch bewezen congenitale toxoplasmose. Bekend is dat zwangere vrouwen in de zwangerschap voorlichting krijgen over hoe… Scriptie | 20 januari 2012

Een prospectief cohortonderzoek naar de verschillen in bloeddruk, bloedglucosewaarden en BMI tussen 5 jarige kinderen verwekt via in-vitro fertilisatie of intracytoplasmatische sperma injectie en spontaan verwekte kinderen.

Er was weinig bekend over de effecten van een conceptie buiten het lichaam (in-vitro) op de gezondheid van kinderen op 5-jarige leeftijd. In dit onderzoek… Scriptie | 16 december 2011

Richtlijnen, een pijnlijke zaak?

In welke mate houden verloskundigen in Nederland zich aan de KNOV standaard ‘Prenatale begeleiding’ en de CBO-richtlijn ‘Medicinale pijnbehandeling tijdens de baring’? Welke mogelijke barrières… Scriptie | 16 december 2011

“Niets is wat het lijkt”

Inzicht krijgen in interpretaties van vragen van de verloskundige versie van de QUOTE-prenatal zodat kwantitatieve data, verzameld met deze vragenlijst, op een juiste manier geïnterpreteerd… Scriptie | 16 december 2011

“No pain, No gain ?!”

Sinds de jaren negentig is in Nederland een stijgende trend zichtbaar in verwijzingen tijdens de baring met als indicatie “noodzaak tot sedatie” en “verzoek om… Scriptie | 16 december 2011

De baring op waarde geschat?

Het doel van dit onderzoek is het vergroten van inzicht in de achtergrond van de besluitvorming binnen de eerstelijns verloskundige zorg. Hiervoor is de volgende… Scriptie | 16 december 2011