Georganiseerd door

Training prenatale echoscopie: 12/13 weken echo

EEN KRITISCHE BLIK IN HET EERSTE TRIMESTER

Algemene informatie:

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           ‘De jonge zwangerschap’ uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

 

Theorie: 60 minuten

In deze cursus geven we een overzicht van de anatomische structuren die goed te beoordelen zijn in het eerste trimester. We tonen normaalbeelden van deze structuren, waarbij we aangeven in welke vlakken de structuren het best te beoordelen zijn en wat de normale afmetingen zijn. We bespreken de verschillen tussen de beeldherkenning bij 12-13 weken en bij 19-20 weken, waardoor het duidelijk wordt wat de mogelijkheden en de beperkingen van het onderzoek zijn bij de vroege termijn. Tevens besteden we aandacht aan het gebruik / instellingen van het echo-apparaat. Naast de normale anatomie tonen we meerdere echoscopische beelden van verschillende afwijkingen in het eerste trimester ter illustratie. We besluiten met adviezen voor de counseling in het geval er een verdenking is op een structurele afwijking.

 

Praktijk: 120 minuten

Bij de hands-on training zullen de deelnemers oefenen met de beeldherkenning van de verschillende structuren in de transversale, coronale en sagittale vlakken. De docent zal letten op de juiste instellingen van het echo-apparaat en zal instructies geven voor beeldoptimalisatie.

Na het volgen van de cursus heeft de cursist inzicht verkregen in:

  1. Beeldherkenning van meerdere normale anatomische structuren in het eerste trimester (o.a. hersenen, gelaat, hart, rug, nieren, diafragma, ledematen) in de verschillende vlakken.
  2. Gebruik echo-apparaat: instellen pulse-repetition frequency, frame rate, tissue gain, en focus; gebruik color Doppler.
  3. Mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek in het eerste trimester.
  4. Counselingsaspecten bij verdenking structurele afwijkingen.