15e Regionale Casuïstiekbespreking Echoscopie

Omschrijving:

  1. Presentatie “Foetale hartritmestoornissen: Diagnostiek en behandeling” door mevrouw Drs. P.C. Schut, arts prenatale geneeskunde Erasmus MC en mevrouw Dr. I.M.E. Frohn-Mulder, kindercardioloog Erasmus MC
  2. Verloskundigen, gynaecologen en echoscopisten kunnen eigen casus laten bespreken tijdens deze bijeenkomst. Voorwaarde is dat dit cliënten zijn die  zijn doorverwezen naar het Erasmus MC. Tijdens bijeenkomst wordt uitgebreid stilgestaan bij resultaten van het vervolgonderzoek, overig (invasieve) diagnostiek en zwangerschapsuitkomst.

Leerdoelen:

  1. Inzicht krijgen in de diagnostiek en het behandeltraject van een kind met hartritmestoornissen.
  2. Inzicht verkrijgen in het vervolgtraject van diagnostiek na verdenking van aangeboren afwijking bij het structureel echoscopisch onderzoek.