Refereerbijeenkomsten voor onderzoekers, beleidsmakers en praktijkprofessionals in de publieke gezondheidszorg

De refereerbijeenkomsten maken deel uit van het Programma Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg. De Academische Werkplaats is een samenwerkingsproject van de GGD Zuid Limburg en het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en geassocieerde partners waaronder de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Door ZonMw is een startsubsidie verleend voor de Academische Werkplaats. Voor een uitvoerige beschrijving van de academisering van de GGD (onderdelen gezondheidsbevordering, infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg) in het algemeen en het ZonMw-programma in het bijzonder wordt verwezen naar de website: www.academische werkplaatslimburg.nl (ZonMw-aanvraag projectnummer 204009001).

Doel/visie/motto: Doelstelling van de refereerbijeenkomsten zijn:

  •  het versterken van de (kennis)infrastructuur en de kennistransfer tussen praktijk, beleid en wetenschap met betrekking tot de publieke gezondheidszorg;
  • Het bevorderen van evidence-based volksgezondsbeleid en evidence-based handelen binnen de publieke gezondheidszorg.

Doelgroep: De refereerbijeenkomsten zijn tevens bedoeld als bijscholingstraject, primair voor professionals werkzaam in de publieke gezondheidszorg, zoals jeugdartsen(0-19 jr), artsen infectieziektebestrijding, gezondheidsbevorderaars, preventiemedewerkers, artsen social-medische advisering, huisartsen, verslavingszorgartsen en -preventiemedewerkers, verpleegkundigen, verloskundigen en beleidsmedewerkers, secundair ook voor beleidsmakers van de gemeente en de provincie (zoals ambtenaren Volksgezondheid en wethouders Volksgezondheid).

Doel van de dit bijscholingstraject is om medewerkers werkzaam binnen de publieke gezondheid een academische wijze van werken en denken bij te brengen en hen te bekwamen in het vertalen van wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar beleid en praktijk. De refereerbijeenkomsten kunnen tevens bijdragen aan het opzetten van onderzoek binnen de praktijk- of beleidssetting waarbij public health medewerkers samen met onderzoekers, en desgewenst gemeentelijke beleidsmakers, een onderzoeksplan gaan uitwerken.

Na afloop van de refereerbijeenkomsten hebben de deelnemers de laatste stand van de (internationale) wetenschappelijke kennis vernomen en de implicaties van deze bevindingen voor beleid en praktijk bediscussieerd. Tevens hebben zij kennis gemaakt met wetenschappelijke onderzoekers met name vanuit de Universiteit Maastricht en met de lokale en provinciale beleidsmakers. Deze kennismaking leidt tot een verbreding van het kennisnetwerk van de Academische Werkplaats en kan ertoe leiden dat wetenschappers en medewerkers uit de publieke gezondheidszorg elkaar makkelijker kunnen vinden om gezamenlijk problemen te bespreken die vanuit de praktijk naar voeren komen. De refereerbijeenkomsten moeten bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen onderzoek, beleid en praktijk in de publieke gezondheidszorg.

Professionals die werkzaam zijn in de publieke gezondheidszorg kunnen zonder kosten deelnemen. Dit geldt voor Limburgse of Brabantse GGD’en, de 0-19 jarige JGZ uit de provincies Limburg en Brabant, de Limburgse gemeenten of de provincie. Overige regionale zorginstellingen kunnen eveneens zonder kosten deelnemen (zoals bijvoorbeeld de huisartsen, GGZ-artsen, medewerkers thuiszorg, verpleegkundiggen, verloskundigen etc.).

Evaluatie en verslagen: bij elke bijeenkomst is een tekstschrijver aanwezig die een uitgebreid verslag maakt. Na elke bijeenkomst wordt een nieuwsbrief uitgegeven. In de nieuwsbrief staat een verslag van elke spreker, het doel van de refereerbijeenkomst en eventuele presentaties.  Dit alles is terug te vinden op www.academischewerkplaats.nl.