22e Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie- Doelencongres

3 – 5 april 2019: 22e  Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie- Doelencongres

Het is in opzet en uitvoering een Nederlands/Vlaamse congresserie. Dit 22e IGO-Doelencongres omvat 12 complete dagprogramma’s, 4 per dag (zie www.igoandpractice.nl). Al deze programma’s zijn primair als nascholing bedoeld voor de niet universitair werkende Nederlandse en Vlaamse gynaecoloog. Daarnaast is het gehele programma bedoeld voor de Nederlandse en Vlaamse aios gynaecologie. Een aantal programma’s omvat ook nog andere doelgroepen (voor de nummering van de programma’s zie www.igoandpractice.nl):

Alle programma’s zijn opgesteld door afzonderlijke Commissie Wetenschappelijk Programma met steeds een Nederlandse en Vlaamse voorzitter en cieleden. Elk lid heeft inbreng in het programma gehad(voorstellen en voorstellen gewogen) en zijn fiat aan het definitieve programma gegeven

Alle voordrachten zijn kort, bondig (max. 14 min -exclusief discussie-, keynote lecture 20-25 min) en op de praktijk gericht; de voordrachten eindigen elk met een duidelijke conclusie. Elke spreker heeft zich verplicht tot een bijdrage aan de proceedings (de bijdragen zijn duidelijk meer dan een samenvatting). De congresdeelnemer kan in de proceedings nog eens nalezen wat hij gehoord heeft en al hetgeen lezen wat hij niet heeft kunnen bijwonen(de congresdeelnemer maakt vooraf een keuze uit de programma’s welke hij wil volgen). De proceedings geven het congres als (na)scholing een aanzienlijke meerwaarde, gelet op het rendement van uitsluitend frontaal onderwijs.