Georganiseerd door

3-daagse bijscholing tot versiekundige

In samenwerking met de AVAG en JBT coaching & consultancy bieden we u de driedaagse bijscholing tot versiekundige aan.

De uitwendige versie is een middel dat aan zwangeren met een kind in stuitligging kan worden aangeboden ter preventie van een stuitbevalling. Naar aanleiding van de publicatie ‘Planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at term: a randomised multicentre trial’ (M.E. Hannah et al, The Lancet 2000; 356:1375-1382) is elke verloskundige doordrongen van de risico’s van een stuitbevalling. Vele zwangeren zijn er evenzo van op de hoogte en willen daarom gebruikmaken van de mogelijkheid een stuitbevalling te voorkomen. Het is belangrijk dat een kwalitatief goede uitwendige versie voor alle zwangeren in Nederland binnen bereik komt. Een versie heeft meer kans van slagen wanneer deze wordt verricht door goed getrainde, ervaren handen. U oefent in het verrichten van de uitwendige versie en de voorafgaande voorlichting en counseling. Daarnaast krijgt u enkele handreikingen om de uitwendige versie te implementeren in uw eigen werksituatie. Verder wordt er aandacht besteed aan het interpreteren en beoordelen van wetenschappelijke publicaties en aan medische ethiek. De scholing bestaat uit drie scholingsdagen, naast een stageperiode waarin de cursist minimaal vijf uitwendige versies moet verrichten.

Doel

Het doel van de scholing is 1e en 2e lijns verloskundigen en (huis)artsen te bekwamen in de uitwendige versie, zodat iedere zwangere in Nederland met een stuitligging een kwalitatief goede versie aangeboden kan worden.

Toetsing

Na de stageperiode, waarin minimaal vijf versies moeten worden verricht, waarvan minimaal drie geslaagd, volgt een praktijktoets waarin de vaardigheden uitwendige versie en counselen getoetst worden.

Accreditatie

Bij de KNOV geaccrediteerd voor 16 (A)  + 8 (D) uur.

Data

10, 24 mei en 7 juni 2019