Georganiseerd door

7 daagse nascholing Coachend Luisteren voor Verloskundigen

In het werkveld leeft bij verloskundigen de behoefte om zwangere  vrouwen psychosociaal nog beter  te kunnen begeleiden. We herkennen allemaal de volgende zorgvragen:

 • Ik ben bang voor de bevalling maar een geboorteplan helpt me onvoldoende
 • Mijn vorige bevalling was zo naar, ik wil misschien wel een primaire keizersnede
 • Ik ben zo somber, die eerdere miskraam zorgt dat ik nu niet kan genieten
 • Als ik aan bevallen denk breekt het zweet me uit
 • Ik voel me zo eenzaam, niemand begrijpt dat mijn snelle thuisbevalling vreselijk was
 • Ik voel me schuldig omdat ik een VE heb gekregen
 • Ik durf niet zwanger te worden hoewel ik nooit eerder bevallen ben
 • Ik ben bang dat ik me niet aan mijn baby kan hechten
 • Alle adviezen maken me vreselijk onzeker
 • Ik ben nu eenmaal altijd perfectionistisch geweest, maar met een kind breekt het me op

En zo kunnen we deze lijst met nog met heel veel meer hulpvragen aanvullen. Het zijn moederschap gerelateerde coachvragen. Het opvallende aan de vrouwen die deze coachvragen hebben, is dat ze meestal een onbelaste psychische anamnese hebben. Dat ze een normale gezinssituatie hebben en een gemiddelde of bovengemiddelde SES.  Dat de stap voor hen om hulp te zoeken bij een psycholoog (terecht)  veel  te  groot is. Dat een  (uitgebreid) geboorteplan hen eigenlijk alleen maar meer controlebehoeftig maakt. Dat ze achteraf, na al onze  goede zorgen, nog steeds niet altijd tevreden zijn over zichzelf of hun bevalling. Dat hun problemen en zorgen vooral  gaan over moederschap, bevallen, de kraamtijd, hun relatie met hun partner, het combineren van werk en zorg, perfectionisme, controlebehoefte, prestatiedruk, niet kunnen genieten en allerlei reële en vooral ook  irreële angsten.

De training Coachend Luisteren leidt niet op tot coach of therapeut. De training is bedoeld voor verloskundigen die deze vrouwen willen helpen binnen hun eigen praktijk, met of zonder daar een  financiële vergoeding voor te vragen. Meestal volstaan 1 of 2 gesprekken van ongeveer een uur per gesprek.

Leerdoelen:

 • Verrijken van  je gespreksvaardigheden als waardevolle aanvulling op je werk als  (praktiserend) verloskundige. (1e of 2e lijns)
 • Vrouwen met een onbelaste psychische anamnese helpen met een enkelvoudige moederschap gerelateerde coachvraag.
 • Vrouwen te helpen het vertrouwen in zichzelf te vinden in plaats van in de zorgverlener of het bevallingsplan.
 • Vrouwen te helpen zelfinzicht te verwerven bij thema’s als onzekerheid, angst, controlebehoefte, prestatiedruk, perfectionisme, faalangst en het combineren van werk en privé.
 • Werken aan je eigen persoonlijke ontwikkeling, uiteraard tot zover als je zelf wenst.
 • Een aansluitende training kunnen volgen om te leren bevallingstrauma te resetten. (indien je dat wenst)

De training leert je te selecteren welke vrouwen jij zelf kunt helpen en welke vrouwen je  moet verwijzen naar een bevallingsverwerkingsspecialist of GGZ hulpverlener.

Als verloskundige en coach merk ik de toegenomen behoefte aan psychosociale zorg  van vrouwen in de vruchtbare fase van hun leven. Daarom heb ik zelf in 2008 de Beroepsopleiding tot Eclectisch Coach gevolgd bij Amethist in Amersfoort.  Ook ben ik gecertificeerd bevallingsverwerkingsspecialist met EMDR bevoegdheid (2014) en behaalde het certificaat EHBB (2017), een methode om bevallingstrauma’s  te resetten.