Georganiseerd door

ACUVER; Acute Verloskunde Casus Simulatie (herhaling)

Enkelvoudige Casus simulatie

Duur: 1,15 uur  (planning aanvang etc. in overleg)
Omschrijving – Tijdens deze training zal er 1 acute verloskundige situatie worden behandeld waarbij de achtergrond van ontstaan en de praktische vaardigheden centraal staan. De training kan multi disciplinair worden uitgevoerd met kraamverzorgenden, verpleegkundigen, arts assistenten en gynaecologen.

Er wordt een keuze gemaakt uit een van de onderstaande onderwerpen die tijdens de scholing centraal staat:
– Uitgezakte navelstreng
– Schouderdystocie
– Fluxus post partum/shock
– Onverwachte stuit bevalling
– Eclamptisch insult
– Optioneel: Reanimatie pasgeborene/Reanimatie volwassene

De ACUVER training op locatie Amsterdam verloopt volgens het format versie 2.

Om onze opdrachtgevers en deelnemers een scholing te bieden die is afgestemd op de voorkennis en scholingsbehoefte kan Vrouw&Zorg zowel de inhoud als vormgeving in overleg aanpassen. Er zijn hierdoor twee versies van deze scholing mogelijk:

VERSIE 1: Naast het kort behandelen van de achterliggende theorie van complicaties en vragen n.a.v. de voorbereiding  zal er veel aandacht uitgaan naar de praktische vaardigheden. De vaardigheden worden geoefend op fantoom. Tevens zal middels casusoefening/scenariosimulatie (evt. met LOTUS) de vaardigheden en (SBAR) communicatie geoefend worden. De scholing wordt zowel mono- als multidisciplinair aangeboden. Aantal simulaties/scenario’s; 1 casus.

VERSIE 2: Na introductie van de deelnemers en de scholingsaanpak zal het gekozen scenario geoefend worden. Er zal veel aandacht uitgaan naar de praktische vaardigheden. De vaardigheden worden geoefend op fantoom. Tevens zal middels casusoefening/scenariosimulatie (evt. met LOTUS) de vaardigheden en (SBAR) communicatie geoefend worden. De scholing wordt zowel mono- als multidisciplinair aangeboden. Aantal simulaties/scenario’s; 1 casus

Scholingen vinden plaats op de opleidingslocatie Vrouw&Zorg, Amsterdam of als Incompanytraining op de eigen locatie.

Voorbereiding: Reader en e-toets/zelfevaluatie (specifiek onderdeel behorend bij de gekozen casus)

Onderwijsmateriaal: e-learning/reader, fantoomoefening, simulatietraining

Doelstellingen:
De deelnemer:

– anticipeert op verloskundige complicaties
– herkent de risicofactoren en symptomen van verloskundige calamiteiten.
– herkent afwijkende parameters wat betreft vitale functies.
– assisteert zonodig bij het verrichten van verpleegkundige/verloskundige handelingen
– verricht de verpleegkundige/verloskundige handelingen om de calamiteit te behandelen of verdere escalatie te voorkomen.
– schakelt tijdig de juiste disciplines in die nodig zijn bij verloskundige calamiteiten
– werkt samen met alle bij de verloskundige calamiteiten betrokken disciplines
– neemt waar nodig leiding of delegeert de leiding bij verloskundige calamiteiten.
– past evidence based/best practice protocollen toe
– neemt deel aan (multidisciplinaire) evaluaties van verloskundige calamiteiten waar hij/zij bij betrokken was.
– kan door reflectie de eigen kennis en vaardigheden en die van collega’s verdiepen.
– kan goed en correct communiceren (SBAR), gedurende de uitvoering van de zorg tijdens verloskundige calamiteiten, naar:

  • patiënt (en partner/familie)
  • betrokken zorgverleners
  • 2’lijn (overdracht)