Georganiseerd door

ACUVER; Acute Verloskunde Simulatie

Omschrijving – Tijdens deze training zullen verschillende acute verloskundige situaties worden behandeld waarbij de achtergrond van ontstaan en de praktische vaardigheden centraal staan. De training kan multi disciplinair worden uitgevoerd met kraamverzorgenden, verpleegkundigen, arts assistenten en gynaecologen.

Onderwerpen die tijdens de scholing aan bod komen zijn:

  • Uitgezakte navelstreng
  • Schouderdystocie
  • Fluxus post partum/shock
  • Onverwachte stuit bevalling
  • Eclamptisch insult
  • Reanimatie pasgeborene

Optioneel:

  • Reanimatie volwassene

De ACUVER training op locatie Amsterdam verloopt volgens het format versie 2. Om onze opdrachtgevers en deelnemers een scholing te bieden die is afgestemd op de voorkennis en scholingsbehoefte kan Vrouw&Zorg zowel de inhoud als vormgeving in overleg aanpassen. Er zijn hierdoor twee versies van deze scholing mogelijk:

VERSIE 1: Naast het kort behandelen van de achterliggende theorie van complicaties en vragen n.a.v. de voorbereiding  zal er veel aandacht uitgaan naar de praktische vaardigheden. De vaardigheden worden geoefend op fantoom. Tevens zullen middels casusoefening/scenariosimulatie (evt. met LOTUS) de vaardigheden en (SBAR) communicatie geoefend worden. De scholing wordt zowel mono- als multidisciplinair aangeboden. Aantal verschillende simulaties/scenario’s is hierbij 5.

VERSIE 2: Na introductie van de deelnemers en de scholingsaanpak zullen verschillende scenario’s geoefend worden. Er zal veel aandacht uitgaan naar de praktische vaardigheden. De vaardigheden worden geoefend op fantoom en middels casusoefening/scenariosimulatie (evt. met LOTUS). Daarnaast is er aandacht voor (SBAR) communicatie. De scholing wordt zowel mono- als multidisciplinair aangeboden. Aantal verschillende simulaties/scenario’s is hierbij 5-6.

Scholingen vinden plaats op de opleidingslocatie Vrouw&Zorg, Amsterdam  of Heerenveen en kunnen ook als Incompanytraining op de eigen locatie worden georganiseerd.