Georganiseerd door

ACUVER; Acute Verloskunde Simulatie

Duur: 4,5 uur excl. pauze (planning aanvang etc. in overleg)
Omschrijving – Tijdens deze training zullen verschillende acute verloskundige situaties worden behandeld waarbij de achtergrond van ontstaan en de praktische vaardigheden centraal staan. De training kan multi disciplinair worden uitgevoerd met kraamverzorgenden, verpleegkundigen, arts assistenten en gynaecologen.

Onderwerpen die tijdens de scholing aan bod komen zijn:
– Uitgezakte navelstreng
– Schouderdystocie
– Fluxus post partum/shock
– Onverwachte stuit bevalling
– Eclamptisch insult
– Optioneel: Reanimatie pasgeborene/Reanimatie volwassene

De ACUVER training op locatie Amsterdam verloopt volgens het format versie 2.

Om onze opdrachtgevers en deelnemers een scholing te bieden die is afgestemd op de voorkennis en scholingsbehoefte kan Vrouw&Zorg zowel de inhoud als vormgeving in overleg aanpassen. Er zijn hierdoor twee versies van deze scholing mogelijk:

VERSIE 1: Naast het kort behandelen van de achterliggende theorie van complicaties en vragen n.a.v. de voorbereiding  zal er veel aandacht uitgaan naar de praktische vaardigheden. De vaardigheden worden geoefend op fantoom. Tevens zullen middels casusoefening/scenariosimulatie (evt. met LOTUS) de vaardigheden en (SBAR) communicatie geoefend worden. De scholing wordt zowel mono- als multidisciplinair aangeboden. Aantal verschillende simulaties/scenario’s is hierbij 4-5.

VERSIE 2: Na introductie van de deelnemers en de scholingsaanpak zullen verschillende scenario’s geoefend worden. Er zal veel aandacht uitgaan naar de praktische vaardigheden. De vaardigheden worden geoefend op fantoom. Tevens zullen middels casusoefening/scenariosimulatie (evt. met LOTUS) de vaardigheden en (SBAR) communicatie geoefend worden. De scholing wordt zowel mono- als multidisciplinair aangeboden. Aantal verschillende simulaties/scenario’s is hierbij 5-6.

Scholingen vinden plaats op de opleidingslocatie Vrouw&Zorg, Amsterdam of als Incompanytraining op de eigen locatie.
Voorbereiding: Reader en e-toets/zelfevaluatie

Onderwijsmateriaal: e-learning/reader, fantoomoefening, simulatietraining

Doelstellingen:
De deelnemer:

– anticipeert op verloskundige complicaties
– herkent de risicofactoren en symptomen van verloskundige calamiteiten.
– herkent afwijkende parameters wat betreft vitale functies.
– assisteert zonodig bij het verrichten van verpleegkundige/verloskundige handelingen
– verricht de verpleegkundige/verloskundige handelingen om de calamiteit te behandelen of verdere escalatie te voorkomen.
– schakelt tijdig de juiste disciplines in die nodig zijn bij verloskundige calamiteiten
– werkt samen met alle bij de verloskundige calamiteiten betrokken disciplines
– neemt waar nodig leiding of delegeert de leiding bij verloskundige calamiteiten.
– past evidence based/best practice protocollen toe
– neemt deel aan (multidisciplinaire) evaluaties van verloskundige calamiteiten waar hij/zij bij betrokken was.
– kan door reflectie de eigen kennis en vaardigheden en die van collega’s verdiepen.
– kan goed en correct communiceren (SBAR), gedurende de uitvoering van de zorg tijdens verloskundige calamiteiten, naar:

  • patiënt (en partner/familie)
  • betrokken zorgverleners
  • 2’lijn (overdracht)