Georganiseerd door

Bacteriële en virale infecties bij zwangeren

Leerdoelen:

Deze nascholing is bedoeld voor verloskundigen en wordt verzorgd door Gynaecologen, Kinderarts-neonatologen en Artsen-microbioloog. Het doel is van de nascholing is het bevorderen van deskundigheid van verloskundigen op het gebied van infecties bij zwangeren en neonaten. Hierbij komen de meest relevante infecties, zoals die met Groep B streptokken, herpesvirussen en parvovirus B19, aan bod. Er wordt bijzondere aandacht besteedt aan actuele ontwikkelingen en (inter)nationale)richtlijnen. Tevens wordt samenwerking tussen de eerstelijns en de tweedelijns zorg voor zwangeren, specifiek op infectiegebied, gestimuleerd. De nascholing wordt afgesloten met een evaluatie waarbij gevraagd wordt naar het oordeel over o.a. de inhoud en de organisatie van de nascholing en de didactische kwaliteiten van de deskundigen die de nascholing verzorgen.