Georganiseerd door

Basic surgical skills voor verloskundigen

Het programma is als volgt samen te vatten:
De deelnemers worden eerst theoretisch onderwezen, waarna het praktische (hands-on) deel volgt.

De theorie bestaat uit twee delen:
Deel 1. Hechttechnieken

Duur: circa 45 minuten

Algemene introductie om ervaring en niveau te kunnen inschatten van de groep.

Onder de noemer hechttechnieken wordt gestart met diverse praktijkvoorbeelden, aan de hand waarvan men moet kunnen aangeven of iets wel of niet gehecht dient te worden en middels welke techniek. Er wordt een discussie op gang gebracht over verschillende rupturen en de gevaren, goede anamnese en onderzoek en wel of niet hechten. Ook wordt aandacht besteed aan het eventueel verwijderen van hechtingen.

Er wordt uitgebreid ingegaan op de instrumentkennis, de handling van instrumenten (juiste positie van de naald in de naaldvoerder, de hoek waarmee de naald wordt ingestoken, de pincethandling, etc.) en de diverse soorten hechtdraad/naald.

Na het tonen van de instructievideo over de toepassing van lokale anesthesie en het verdoven van de huid, wordt gekeken naar de instructievideo’s van diverse hechttechnieken. De deelnemers kunnen tijdens het afspelen van deze video’s vragen stellen aan de docenten.

Behandeld worden de transcutane hechting, de doorlopende intracutane hechttechniek, de horizontale matrassteek, de verticale matrassteek (Donati) en tot slot is er aandacht voor het manueel knopen.

Na het doorspreken van de do’s & don’ts op het gebied van de toepassing van hechttechnieken wordt gestart met het practicum.

Practicum deel 1
Duur: circa 45 minuten
Oefenen van diverse hechttechnieken zoals boven beschreven op skin simulators

Deel 2. Perineum rupturen en episiotomie
Duur: circa 30 minuten
Aandacht voor de anatomie van de vulva, bekkenbodem en perineum.

De classificatie van het perineumletsel post partum in eerste lijn (nulliparae en multiparae) en tweede lijn.

De episiotomie ; besproken wordt het restrictief episiotomiebeleid, indicaties, techniek, lokale anesthesie, waar plaatst men de hechting en waarom wel (of juist niet), welke instrumenten en hechtdraad gebruikt men en wat is de procedure na het hechten.

Het classificeren van rupturen en het herkennen van een totaalruptuur (RVT, EAS, IAS).

Practicum deel 2
Duur: circa 60 minuten
Het practicum bestaat uit het oefenen van de verschillende hechttechnieken op dierlijke modellen.

Hierbij is het mogelijk een episiotomie en/of ruptuur te simuleren.

Tijdens dit deel is er ruimschoots de mogelijkheid om de theorie in de praktijk te brengen. Verschillende nieuwe technieken kunnen onder supervisie worden geoefend.

Voorbereiding door deelnemers thuis:
Vooraf aan deze cursus heeft elke deelnemer onze cursus manual (30 pagina’s) digitaal ontvangen en toegang gekregen tot onze online video’s om zich voor te kunnen bereiden.

Data in 2017:

Woensdag 20 september Den Haag
Woensdag 27 september Maastricht
Woensdag 4 oktober Utrecht
Donderdag 12 oktober Amsterdam
Woensdag 18 oktober Nijmegen
Woensdag 25 oktober Groningen
Woensdag 25 oktober Den Haag
Woensdag 8 november Tilburg
Woensdag 22 november Zwolle