Georganiseerd door

Basic surgical skills voor verloskundigen

Programma en leerdoelen Basic Surgical Skills verloskundigen
Verzorgd door EduStitch aan verloskundigen en verloskundigen in opleiding.

Docenten: chirurg/chirurg i.o.,  gynaecoloog/gynaecoloog i.o.

Duur van de cursus: 3 uur

Het programma is als volgt samen te vatten:

De deelnemers worden eerst theoretisch onderwezen, waarna het praktische (hands-on) deel volgt. De cursus bestaat uit 2×2 onderdelen:

Theorie deel 1. Hechttechnieken
Duur: 
circa 45 minuten
Algemene introductie om ervaring en niveau te kunnen inschatten van de groep.

Onder de noemer hechttechnieken wordt gestart met diverse praktijkvoorbeelden, aan de hand waarvan men moet kunnen aangeven of iets wel of niet gehecht dient te worden en middels welke techniek. Er wordt een discussie op gang gebracht over verschillende rupturen en de gevaren, goede anamnese en onderzoek en wel of niet hechten. Ook wordt aandacht besteed aan het eventueel verwijderen van hechtingen.

Er wordt uitgebreid ingegaan op de instrumentkennis, de handling van instrumenten (juiste positie van de naald in de naaldvoerder, de hoek waarmee de naald wordt ingestoken, de pincethandling, etc.) en de diverse soorten hechtdraad/naald.

Na het tonen van de instructievideo over de toepassing van lokale anesthesie en het verdoven van de huid, wordt gekeken naar de instructievideo’s van diverse hechttechnieken. De deelnemers kunnen tijdens het afspelen van deze video’s vragen stellen aan de docenten.

Behandeld worden de transcutane hechting, de doorlopende intracutane hechttechniek, de horizontale matrassteek, de verticale matrassteek (Donati) en tot slot is er aandacht voor het manueel knopen. ?

Na het doorspreken van de do’s & don’ts op het gebied van de toepassing van hechttechnieken wordt gestart met het practicum.

Practicum deel 1
Duur: 
circa 45 minuten
Oefenen van diverse hechttechnieken zoals boven beschreven op skin simulators

Theorie deel 2. Perineum rupturen en episiotomie
Duur: 
circa 30 minuten
Aandacht voor de anatomie van de vulva, bekkenbodem en perineum.

De classificatie van het perineumletsel post partum in eerste lijn (nulliparae en multiparae) en tweede lijn.

De episiotomie ; besproken wordt het restrictief episiotomiebeleid, indicaties, techniek, lokale anesthesie, waar plaatst men de hechting en waarom wel (of juist niet), welke instrumenten en hechtdraad gebruikt men en wat is de procedure na het hechten.

Het classificeren van rupturen en het herkennen van een totaalruptuur (RVT, EAS, IAS).

Practicum deel 2
Duur: 
circa 60 minuten

Het practicum bestaat uit het oefenen van de verschillende hechttechnieken op dierlijke modellen.

Hierbij is het mogelijk een episiotomie en/of ruptuur te simuleren.

Tijdens dit deel is er ruimschoots de mogelijkheid om de theorie in de praktijk te brengen.

Verschillende nieuwe technieken kunnen onder supervisie worden geoefend.

Vooraf aan deze cursus heeft elke deelnemer onze digitale handleiding (30 pagina’s) ontvangen waarin onze online instructievideo’s verwerkt zijn. Hen wordt gevraagd de theorie goed door te nemen en alle video’s te bekijken. Wanneer er vragen over zijn kunnen deze vooraf worden ingestuurd per email of men kan deze vragen stellen tijdens de cursus. De deelnemers wordt tevens gevraagd een casus te bedenken om tijdens de cursus te behandelen. Denk hierbij aan uitzonderlijke en lastige situaties, die men graag extra aandacht wil geven en wil oefenen. De inloggegevens voor de online handleiding met geïntegreerde video’s zijn op aanvraag leverbaar.