Georganiseerd door

Beroepsverdieping: ’Haptonomie in de verloskunde’

Waarom

Het driemanschap: moeder-vader-kind ondersteunen in het benutten en ervaren van de oerkracht van de barende. Van daaruit de actieve geboorte van het kind bewust mee te maken

Hoe

Aansluiten bij datgene wat een vrouw nodig heeft tijdens zwangerschap en geboorte

Wat

Aanspreken op eigen kunnen van een zwangere, cq barende, haar partner en hun kind

 

Uitleg haptonomie:

Contact maken, een verbinding aangaan met de ander, door uit te gaan van de ander. Je present stellen, de ander uitnodigen en daarmee veiligheid voor de ander creëren. Dit veroorzaakt een voelbare en meetbare tonusverlaging, emotionele veranderingen, waaronder een oprichten, vergroten van de betrokkenheid en vertrouwen in eigen kunnen.

Algemene leerdoelen:

Na het eind van de cursus

  • Heeft de verloskundige kennisgemaakt met de gezamenlijke grondslagen van de medische wetenschap en de haptonomie
  • Heeft de verloskundige kennisgemaakt met de theorie van de haptonomie zoals die door Frans Veldman is uitgewerkt.
  • kan de verloskundige affectief bevestigend contact maken met een cliente
  • kan de verloskundige een lichamelijk onderzoek bij een client op affectief bevestigende wijze uitvoeren
  • Kan de verloskundige affectief bevestigend contact opnemen met een (on)geboren kind
  • Kan de verloskundige haptonomische interventies in de pre-, post–  en natale zorg uitvoeren
  • Weet de verloskundige op adequate te verwijzen wanneer haptonomische interventies door een haptonomisch geschoold professional uitgevoerd kunnen worden. (die binnen het tijdsbestek van deze cursus niet aangeleerd kunnen worden)

Onderwijskundige opzet:

Gezien de aard van de cursus, waarin de aanraking centraal staat is  de groepsgrootte zeer beperkt: 4-9 deelnemers. In de opbouw van de cursusdagen is steeds plaats voor een afwisseling van ervaren, doen en theorie. Er wordt een thuiswerk opdracht meegegeven om in de eigen praktijk mee te gaan oefenen. Zowel de theorie als de praktijk wordt interactief aangeboden, terwijl er eveneens gebruik wordt gemaakt van moddelling.

Het toetsen:

Dit geschiedt bij al het ‘samen oefenen’, doordat steeds feedback wordt gevraagd en gegeven. Meestal in de vorm van ‘laten voelen’, maar ook verbaal.

 

Evaluatie:

Aan het begin van iedere cursusdag wordt geevalueerd hoe het na de vorige cursusdag  is gegaan met de specifieke opdracht, maar ook met het functioneren prive en in de praktijk. Na iedere cursusdag wordt geëvalueerd. Aan het eind van de cursus wordt een evaluatie formulier ingevuld.