Georganiseerd door

Bevallingsbegeleiding met acupressuur

Deze cursus is een bij-en nascholing voor Verloskundige. De KNOV-erkende en geaccrediteerde cursus vormt een bijzondere aanvulling op de aanwezige kennis bij de verloskundige.

Doel van de cursus

Tijdens de cursus Bevallingsbegeleiding met acupressuur behandelen we onder andere pijnvermindering, weeën die niet doorzetten en onregelmatige weeën. Verder komen het bevorderen van de ontsluiting, eventuele angst en misselijkheid en de afwijkende hoofdligging aan bod. In de eerste cursusdag leer je de zwangere vrouw tijdens de bevalling te ondersteunen waar ze dat nodig heeft. Je leert nieuwe vaardigheden, die in te zetten zijn tijdens de bevalling en een aanvulling zijn op de al bestaande mogelijkheden.

Praktijk voorbeelden

De tweede dag zal volledig praktijk gericht zijn en bestaan uit het oefenen met door jezelf aan te dragen casussen. Deze dag zal ongeveer één maand na de eerste cursusdag plaatsvinden, zodat iedereen de kans heeft de geleerde vaardigheden in praktijk te brengen en casussen aan te dragen voor de tweede cursusdag van de cursus Bevallingsbegeleiding met acupressuur. Ook kunnen alle praktijk vragen uit tussenliggende periode, klassikaal besproken worden tijdens deze tweede cursusdag.

Na de tweedaagse cursus Bevallingsbegeleiding met acupressuur ben je als cursist in staat om:

  • Te benoemen wat Qi is
  • Te benoemen wat meridianen zijn
  • Te benoemen wat acupressuur is
  • Een 12-tal acupunctuurpunten te lokaliseren
  • De bijbehorende acties van de acupunctuurpunten te benoemen
  • Acupressuur toe te passen
  • Per symptoom en/of klacht de juiste acupunctuurpunten adequaat in te zetten
  • De partner actief te betrekken en te begeleiden bij de toepassing van acupressuur
  • Om de in de cursus aangeboden aanvullende technieken toe te passen en op adequate manier in te zetten
  • De bevallingstens in te zetten voor pijnbestrijding

De cursus Bevallingsbegeleiding met acupressuur biedt je inzicht in het methodisch toepassen van acupunctuurpunten door middel van acupressuur.

Over acupressuur en bevalling

Acupressuur is een zeer effectieve methode voor het verlichten van pijn tijdens de bevalling. Door met de vingers op specifieke punten op de huid te drukken worden pijnreceptoren geblokkeerd en komen endorfinen vrij.

Naast pijnbestrijding tijdens de bevalling kan acupressuur helpen bij het stimuleren van de ontsluiting en kan het de efficiëntie van de weeën verhogen. In deze cursus zal er gericht gewerkt worden met drukpunten die de bevalling kunnen stimuleren, de ontsluiting kunnen versnellen of de weeën kunnen versterken. Daarnaast worden er ook acupressuur punten behandeld, die helpen bij de vermindering van klachten als misselijkheid of angst tijdens de bevalling.

Acupressuur kan goed ingezet worden om het lichaam te helpen in balans te komen door de spanning en stress te verminderen, en daarmee om de gehele bevalling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Acupressuur stelt het lichaam namelijk in staat een nieuwe balans te vinden en zich aan te passen aan veranderingen.