Beweging in Geboortezorg 6

Geri Bonhof opent met de stand van zaken zoals het College Perinatale Zorg die ziet. Daarna krijgt men een update over actuele ontwikkelingen vanuit drie perspectieven: de cliënt, integrale bekostiging en de zorgprofessional.

Staat de cliënt al centraal? Hoe ervaart de cliënt de zorg en de zorgprofessionals? Hoe krijgt zij een stem in de hervormingen van de zorg? Deze vragen spelen niet alleen in Nederland. Tessa Kowaliw uit Australië, een bekend pleitbezorger van meer op de cliënt gerichte zorg en medeopsteller van de uitkomstindicatoren voor geboortezorg van het International Consortium for Health Outcome Measurement (ICHOM) in Boston, vergelijkt vanuit haar persoonlijke ervaring het perspectief van de cliënt van geboortezorg met het perspectief van de zorgverlener. Peterke Ubbens vertelt aan het slot van de dag hoe zij als patiënt moest leren communiceren met de Nederlandse zorgprofessional.

Wat is de stand van zaken m.b.t. integrale bekostiging van geboortezorg? Welke kansen biedt integrale bekostiging aan de zorgprofessionals? Wat zijn de eerste ervaringen? En wat is de betekenis van integrale bekostiging voor aansprakelijkheid? Wie is verantwoordelijk? Sprekers vanuit verschillende disciplines en perspectieven nemen deze vragen met u door.

Tenslotte geeft de komende generatie van geboortezorgprofessionals haar visie op de toekomst. Hoe zien deze jonge professionals de positie en rol van hun beroep in de integrale geboortezorg die in de komende jaren tot stand komt?

Het programma is zowel informatief als interactief. Maar vooral het publiek zelf, het multidisciplinaire publiek van zorgprofessionals, bestuurders en beleidsmakers dat Beweging in Geboortezorg in de afgelopen jaren heeft bezocht, staat garant voor een leerzame en boeiende dag, met veel gelegenheid om te netwerken

Leerdoelen:
1. Hoe ervaart de client de zorg en de professionals?
2. Hoe krijgt de client een stem in de hervorming van de zorg?
3. Wat is de stand van zaken m.b.t. integrale bekostiging van de zorg?
4. Welke kansen biedt integrale bekostiging aan de zorg?
5. Wat is de betekenis van integrale bekostiging voor aansprakelijkheid?
6. Hoe ziet de toekomstige generatie zorgprofessionals hun rol in de integrale geboortezorg?