Beweging in geboortezorg 6

De cliënt en integrale bekostiging

In deze zesde editie van het congres Beweging in Geboortezorg is weer veel te bespreken. Ruth Evers schetst de dilemma’s in cliëntparticipatie, cliëntbeleving en shared decision making.

Staat de cliënt al centraal? Hoe ervaart de cliënt de zorg en de zorgprofessionals? Hoe krijgt zij een stem in de hervormingen van de zorg? Deze vragen spelen niet alleen in Nederland. Tessa Kowaliw uit Australië, een bekend pleitbezorger van meer op de cliënt gerichte zorg en medeopsteller van de uitkomstindicatoren voor geboortezorg van het International Consortium for Health Outcome Measurement (ICHOM) in Boston, vergelijkt vanuit haar persoonlijke ervaring het perspectief van de cliënt van geboortezorg met het perspectief van de zorgverlener. Peterke Ubbens vertelt aan het slot van de dag hoe zij als patiënt moest leren communiceren met de Nederlandse zorgprofessional.

Marika Biacsics gaat u alles vertellen over cliëntenraden, van de vorm tot de juridische status ervan, en u kunt haar bovendien alles vragen over wat er speelt binnen uw werkdomein.

Wat is de stand van zaken m.b.t. integrale bekostiging van geboortezorg? Welke kansen biedt integrale bekostiging aan de zorgprofessionals? Wat zijn de eerste ervaringen? En wat is de betekenis van integrale bekostiging voor aansprakelijkheid? Wie is verantwoordelijk? Sprekers vanuit verschillende disciplines en perspectieven nemen deze vragen met u door.

Het programma is zowel informatief als interactief. Maar vooral het publiek zelf, het multidisciplinaire publiek van zorgprofessionals, bestuurders en beleidsmakers dat Beweging in Geboortezorg in de afgelopen jaren heeft bezocht, staat garant voor een leerzame en boeiende dag, met veel gelegenheid om te netwerken.