Georganiseerd door

Training prenatale echoscopie: Biometrie en 3e trimester afwijkingen

ECHO IN 3E TRIMESTER: ZOVEEL MÉÉR DAN ALLEEN BIOMETRIE!

Algemene informatie:

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           ‘Groei en placenta’ uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

 

Theorie: 60 minuten

In deze cursus wordt aan de hand van het protocol ‘Foetale biometrie’ van de NVOG de  methode van een goede meting besproken met aandacht voor de juiste instellingen van het echo-apparaat (o.a. vergroting, vlak, focus, angle, frequentie en tissue gain). We gaan ook in op de ontstaanswijze van groeirestrictie en de meerwaarde van doppler metingen in de opsporing hiervan. Ook worden de valkuilen belicht met betrekking tot de instellingen van het apparaat, de te verrichte metingen en de interpretatie van de metingen. Een selectie van biometrie logboeken van de deelnemers (geanonimiseerd en niet herleidbaar tot echoscopist) zal plenair beoordeeld en gescoord worden. De scores worden vergeleken en de verschillen besproken. Tot slot bespreken we de meest voorkomende afwijkingen van de hersenen, het hart en het abdomen, die in het 3e trimester gevonden kunnen worden.

 

Praktijk: 120 minuten

Tijdens het hands-on gedeelte zullen alle deelnemers bij dezelfde proefpersoon alle biometriemetingen verrichten (HC, AC en FL) en zal de docent concrete aanwijzingen geven voor het optimaliseren van het echoscopische beeld en de metingen. De docent zal de instellingen steeds (laten) wijzigen om het effect hiervan op het beeld en de meting te laten zien. De biometriegegevens van de deelnemers worden onderling met elkaar vergeleken om inzicht te krijgen in het effect op de percentielwaarden.

Na het volgen van de cursus heeft de cursist inzicht verkregen in:

  1. De ontstaanswijze van foetale groeirestrictie en de meerwaarde van echoscopie in het opsporen hiervan.
  2. Beeldherkenning van structurele afwijkingen in het 3e
  3. Inzicht in persoonlijke manier van meten en hoe deze te optimaliseren.
  4. Gebruik echo-apparaat: gebruik depth, vergroting, focus, angle, frequentie en tissue gain.
  5. Mogelijkheden, beperkingen en valkuilen van het onderzoek.