Georganiseerd door

Borstvoeding Verdiepingsscholing

Interactieve multidisciplinaire bijeenkomst, maximaal 15 deelnemers
Doelgroep: Verloskundigen, Kraamverzorgenden en Verpleegkundigen
Duur: 4,5 uur

Doelstelling:
Aan de hand van verschillende thema’s de specifieke zorg en coaching aan de kraamvrouw benoemen.
Om deze scholing te kunnen volgen moeten de deelnemers de basisprincipes rondom borstvoeding beheersen.

De e-learning Borstvoeding van het voedingscentrum dient voorafgaande aan de bijeenkomst behaald te zijn.
Het certificaat van deze e-learning kan worden meegenomen naar de training.

Thema’s die o.a. behandeld worden zijn o.a.:

– Bijvoeding
– Kolven
– Houdingen
– Nieuwe inzichten
– De aanpak van specifieke problematiek rondom borstvoeding
– Specifieke “afwijkingen”/”belemmeringen” bij de pasgeborene
– Casus bespreking+inbreng deelnemers
– “De kwetsbare zuigeling”
– “De kwetsbare kraamvrouw”

Voorkennis: Voedingscentrum E-learning Borstvoeding
Website: http://leeromgeving.voedingscentrum.nl/login/index.php

De deelnemers zijn op de hoogte van:

– de 10 Vuistregels
– fysiologie m.b.t. borstvoeding
– fysopathologie m.b.t. problemen rondom borstvoeding
– de voorlichting aan en coaching van de zorgvrager m.b.t. borstvoeding
– landelijk multidisciplinair protocol borstvoeding

Deze Vrouw&Zorg scholing is geschikt als herhalings- en verdiepingsbijeenkomst voor kraamverzorgenden, verpleegkundigen en verloskundigen. Vrouw&Zorg werkt samen met Myrthe van Lonkhuijsen lactatiekundige te Amsterdam. Zij is expert op het gebied van Borstvoeding en is betrokken bij landelijke projecten rondom borstvoeding en certificeringen van instellingen.

Tijdens deze Vrouw&Zorg scholing zullen (specifieke) problemen rondom borstvoeding in de dagelijkse praktijk centraal staan. Aan de hand van fysiologie, pathologie en specifieke problematiek bij kraamvrouw e/o pasgeborene zullen verschillende casus behandeld worden.

Ter voorbereiding bestudeert de deelnemer de e-learning van het voedingscentrum. Het certificaat van deze e-learning kan worden meegenomen naar de training of per email worden toegezonden.
Indien deze e-learning reeds is behaald kan als aanvulling e/o herhaling tevens de Vrouw&Zorg reader Borstvoeding worden bestudeerd.

Specifieke vragen kunnen tot 1 week voor de scholing per email worden aangeleverd zodat de docent deze mee kan nemen in haar voorbereiding.

Tijdens deze interactieve bijeenkomst kan de deelnemer vragen en casus inbrengen die zowel door de docent als in subgroepen behandeld worden.