Georganiseerd door

Carrousel tweede lijn studiejaar 2018-2019

Op 1 april organiseert de Verloskunde Academie Groningen een stagecarrousel specifiek voor klinisch verloskundigen. In deze bijeenkomst willen we graag aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

  • De opbouw van het curriculum van jaar 1 tot en met 4 en wijzigingen ten opzichte van het vorige curriculum (2014). De plaats van de stages binnen het nieuwe curriculum.
  • Het beoordelen tijdens de stages: professioneel gedrag per studiejaar en KPB’s.
  • De begeleiding van studenten in de tweede lijn, wat zijn de knelpunten voor de klinisch verloskundigen?
  • Scholing vanuit de VAG voor klinisch verloskundigen op het gebied van stagebegeleiding.

Daarnaast willen we aandacht besteden aan het thema: begeleiding van VIO’s in de transitie van student naar verloskundige. Recent onderzoek van Liesbeth Kool naar ervaringen van pas afgestudeerde VIO’s die zijn gaan werken in zowel de eerste als de tweedelijns verloskunde wijst uit dat pas afgestudeerde verloskundigen een bijzondere en lastige periode meemaken en hierbij support van collega’s hard nodig hebben. Tijdens deze carrousel willen we de uitkomsten van deze onderzoeken bespreken en met elkaar brainstormen over de rol die collega’s (kunnen) hebben bij de ondersteuning van deze groep nieuwe verloskundigen in de praktijk.