CAVE 2.0 (Cursus Acute Verloskunde)

De Cursus Acute Verloskunde – CAVE, is vernieuwd. CAVE 2.0;

Dit betekent dat er een e-learning module is gemaakt en een on-line syllabus, welke de cursisten kunnen bestuderen voorafgaand aan de cursusdag. Deze e-learning module bespreekt de theoretische achtergrond van acute verloskunde en verder bevat deze instructiefilmpjes van handelingen zoals stuitbevalling, schouderdystocie, infuus prikken, reanimatie neonaat, reanimatie volwassen, AED gebruiken bij reanimatie volwassene, blaas catheteriseren met catherter a demeure c.q. blaas vullen, overdagen volgens SBAR.

Tijdens de cursusdag zelf worden alle handelingen hands-on geoefend en worden er scenario’s acute verloskunde gespeeld. Deze scenario’s worden met behulp van video-feedback geĆ«valueerd of zowel medisch technisch handelen als op communicatie en overdracht.

Data:

  • 5 juli 2018
  • 13 september 2018
  • 14 september 2018