CenteringPregnancy Partnermodule

Om partners meer en beter te betrekken bij Centering hebben we een module ontwikkeld in samenwerking met Hans Götze en David Borman, beide werkzaam als vadercoaches/trainers vader cursussen.
De module betreft de rol van de partner rondom de bevalling en kraambed, veranderingen in de relatie en de overgang naar het vaderschap/ ouderschap.

Tijdens de training worden eerst de voorwaarden om over dit onderwerp in gesprek te gaan besproken, vervolgens wordt er een oefening gedaan om de attitude van de deelnemers t.o.v. de partnermodule bespreekbaar te maken. Tevens wordt er besproken wat er tijdens CP veranderd als de partners mee komen.

Tijdens het middagprogramma worden verschillende activiteiten van de partnermodule uitgevoerd door de deelnemers. De dag wordt afgesloten met een stukje PR, werving van partners, hoe om te gaan met vertrouwelijkheid binnen de CP groep en het implementatieplan.