Georganiseerd door

Communicatie en overdracht in acute situaties

Slechte communicatie kan tot grote risicovolle situaties leiden. Wanneer niet eenduidig, consequent en snel wordt gecommuniceerd over de conditie van een patiënt, kan de situatie ontsporen waardoor de patiënt niet de gewenste zorg krijgt en schade oploopt.

In deze training behandelen we de SBAR-methode (Situation, Background, Assessment, Recommendation). De SBAR-methode is de internationale standaard voor het overdragen van je patiënt aan andere disciplines.

Maar ik werk al over met SOEP of MIST of draag over via mijn eigen principes waarom dan SBAR? is een veelgehoorde opmerking.

In deze training worden de voordelen van de SBAR-methode aangetoond en vooral ook het belang van een eenduidige manier van overdracht en communicatie. Met de SBAR-methode creëer je duidelijkheid over wat en door wie er gecommuniceerd moet worden Wanneer iedereen dezelfde communicatiemethodiek hanteert verkort dit de fase van chaos, brengt het rust en eenduidigheid.

Aan de hand van casuïstiek die je gegeven wordt en eigen ervaring oefenen we de SBAR-methode.
Vanwege het praktische karakter van de cursus wordt het aantal deelnemers beperkt tot 12.