Georganiseerd door

Communicatie en Sociale Gedragsstijlen (3-daagse training)

Deze scholing is bedoeld voor hulpverleners in de zorg, mensen die met mensen werken. Ieder bij wie de kwaliteit en het succes in zijn werk afhankelijk is van de communicatie. Er nemen verloskundigen deel, evenals huisartsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers, managers, mediators en coaches. De casuïstiek is steeds aangepast aan de samenstelling van de groep.

De training bestaat uit twee aaneensluitende dagen en een derde vervolgdag na twee of drie weken.

In de training maken de verloskundigen kennis met de vier sociale gedragsstijlen, ze ontdekken hun eigen stijl en ze leren te spreken in de stijlen van anderen. Aan het eind van de training spreekt elke deelnemer vier ‘talen’. Dat wil zeggen dat je alle communicatie-instrumenten op vier manieren kunt gebruiken, afhankelijk van de stijl van degene met wie je spreekt.
Deze vaardigheid maakt het de verloskundigen na afloop van de training mogelijk om zich optimaal aan te passen aan de communicatie van hun gesprekspartner. Het fenomeen ‘het lijkt wel of hij Russisch spreekt en ik Japans’ bestaat na afloop van deze training niet meer, omdat de deelnemer zelf alle vier de ‘talen’ spreekt.
Tevens kan de deelnemer de diagnose stellen wat er in de communicatie gebeurt, gelet op de sociale gedragsstijlen. Vervolgens kan zij de juiste aanpak kiezen door gebruik te maken van communicatie instrumenten aangepast aan de stijl van de luisteraar.

De onderwerpen:
• weerstand voorkómen en oplossen door het gebruik van communicatiestijlen;
• effectief met weerstand om kunnen gaan;
• effectief afspraken kunnen maken in de verschillende communicatiestijlen;
• het gebruik van communicatiestijlen kunnen toepassen in begeleidingssituaties met cliënten, als studentenbegeleider, werkgever of in vergaderingen;
• communicatiestoornissen met cliënten en collega’s kunnen oplossen met behulp van het gebruik van communicatiestijlen;
• communicatiestrategie kunnen voeren d.m.v. het stellen van een diagnose en het daarbij kiezen van het geëigende instrument;
• situaties uit het eigen (beroeps)leven waarin de communicatie niet optimaal verloopt verbeteren;
• hanteren van klachten en teleurstellingen van anderen;
• anderen interesseren en motiveren voor nieuwe ideeën;
• duidelijk maken van verwachtingen;
• doen van een verzoek of voorstel zonder weerstand of verzet te creëren;
• negatieve en positieve feedback geven op de manier die bij de gesprekspartner past, d.w.z. in zijn of haar communicatiestijl

De verloskundige staat voor de eerste lijn. Dat houdt in dat zij staat voor zo weinig mogelijk medicalisering en gezonde moeders en kinderen. Wil de verloskundige dit werk optimaal kunnen doen is het nodig dat zij een vertrouwensband heeft met de zwangere en haar partner. De periode dat de zwangere bij de verloskundige onder zorg is, is voor de aanstaande ouders vaak een onzekere tijd. Er spelen veel vragen. Hoe zal alles verlopen? Is wat ik voel wel normaal? Wie komt er straks aan mijn bed?
Als de zwangere zich op haar gemak voelt bij de verloskundige, zal ze zich vrij voelen te zeggen wat er speelt en zal de verloskundige haar veiligheid bieden. Als ze ergens niet gelukkig of ontevreden over is, zal ze zich durven uitspreken.
Kennis van de communicatiestijlen is hierbij van onschatbare waarde. Als de verloskundige zich kan aanpassen aan de ‘taal’ van haar cliënte, zal de communicatie goed en helder verlopen, zal de cliënte zich gehoord en begrepen voelen, zal de verloskundige de aanstaande ouders op hun gemak weten te stellen en zullen de resultaten naar ieders tevredenheid zijn. Stroefheid en weerstand zijn te voorkómen.