Georganiseerd door

Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2019

Dit zevende GGG-congres richt zich met het thema ‘Geneesmiddelen in de praktijk’ op de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Op deze dag staat het delen van kennis en het opdoen van inspiratie centraal.

De diverse aspecten en gebieden rondom geneesmiddelengebruik komen uitgebreid aan bod, waarbij gekeken wordt op welke wijze geneesmiddelen ingezet kunnen worden, met als doel het optimaliseren van geneesmiddelengebruik voor de patiënt. Hierbij kijken we waar kansen op samenwerking liggen, naar mogelijkheden voor geïntegreerde aanpak en naar het stimuleren van ontwikkelingen.

Tijdens de lunch en na afloop van de middagsessie is er volop gelegenheid tot netwerken.

Het programma is dit jaar voor het eerst opgesteld in samenwerking met het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland (ZIN) en Geneesmiddelenbulletin (GeBu).
De inhoud van verschillende onderdelen van het congres, zowel plenair als in de subsessies is specifiek gericht op eerstelijns zorgprofessionals. Deze subsessies (2 ochtendsesies en 2 middagsessies) staan uitgelicht vermeld.
Voor het GGG-congres is de aanwezigheid van eerstelijns zorgprofessionals een mooie aanvulling op de reeds bestaande diversiteit van de aanwezigen.

Kom naar het GGG-congres 2019, ontmoet collega’s uit het brede veld van geneesmiddelen en wissel kennis met elkaar uit.