Georganiseerd door

Counselen bij prenatale screening

Prenatale screening is inmiddels uitgegroeid tot een taak waar zowel verloskundigen, echoscopisten, gynaecologen als huisartsen, elk vanuit hun expertise en plek in de zorgketen, een rol vervullen.

Het begrip counseling in het landelijke prenatale screeningsprogramma (downsyndroom en het SEO) houdt in dat alle vrouwen in het begin van de zwangerschap zowel schriftelijk als mondeling worden geïnformeerd over het bestaan van prenatale screening, de implicaties en de mogelijke voor- en nadelen van prenatale screening. Hierbij wordt gelet op het recht van de zwangere vrouw op haar verzoek niet geïnformeerd te willen worden (het ‘recht op niet-weten’).

Het doel van de gegeven informatie en de besproken keuzemogelijkheden is de zwangere en haar partner in staat te stellen zelf in vrijheid een weloverwogen beslissing te nemen, zowel over het al dan niet laten verrichten van prenatale screening als de stappen die een zwangere neemt in geval van een eventuele afwijkende uitslag.

Leerdoelen:

  • Het geven van adequate uitleg aan de zwangere en haar partner
  • Het ondersteunen bij het traject van prenatale screening (1e trimester-screening en SEO).