Georganiseerd door

CTG beoordeling en interpretatie Vrouw & Zorg

CTG beoordeling en interpretatie

Een zeer goed of zeer slecht CTG is vaak te herkennen maar hoe zit het met de CTG’s die moeilijk te beoordelen zijn?
Tijdens deze interactieve scholing wordt er dieper ingegaan op de pathofysiologie van het CTG, de beoordelingscriteria en modellen, verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken professionals en ontwikkelingen op het gebied van CTG monitoring als diagnostisch hulpmiddel in 1’ en 2’ lijns zorgsituaties.

Aan de hand van theoretische uitgangspunten, CTG casus en inbreng van deelnemers worden de beoordelingsmethodiek, knelpunten en valkuilen besproken.
Tijdens de scholingen zullen CTG casus door de deelnemers (individueel) worden beoordeeld en geinterpreteerd. Dit zijn CTG casus die ter illustratie voor theoretische uitgangspunten worden gebruikt en CTG casus die dienen om de vaardigheid van het beoordelen te bevorderen.
Tevens wordt aan de hand van een tuchtzaak casus stil gestaan bij de verantwoordelijkheid van de betreffende beroepsbeoefenaar en wordt de invloed van CTG monitoring door verloskundigen in 1’ en 2’ lijn besproken en ter discussie gesteld.
Verder zullen verschillende deelnemers zelf een CTG casus inbrengen en presenteren.

In tegenstelling tot andere CTG scholingen kenmerkt de Vrouw&Zorg scholing zich door het werken met kleine groepen (max.12-14 deelnemers) waarbij de theoretische verdieping m.b.t. het CTG zeer interactief verloopt en deelnemers tijdens de bijeenkomst zelf regelmatig CTG’s dienen te beoordelen en beoordelingen van CTG’s kritisch dienen te beschouwen.

Na afloop van de scholing dient de deelnemer een e-toets met voldoende resultaat te doorlopen.