Georganiseerd door

De bekwame opleider (voor verloskundigen welke stagiaires begeleiden van de AVM)

Zonder praktijkstage voor studenten, geen bekwame verloskundigen! Voor studenten is de praktijkstage de ultieme leeromgeving waarin zij de geleerde theorie in de praktijk kunnen brengen. Wat geeft u deze nieuwe generatie mee als stagebegeleider?

Als stagebegeleider bent u hét grote voorbeeld voor de studenten verloskunde die u tijdens u loopbaan begeleidt. Deze belangrijke taak vraagt om een degelijke voorbereiding: de cursus stagewerkbegeleiding biedt die voorbereiding en meer…

De cursus wordt op maat aangeboden, dat wil zeggen dat u als cursist op voorhand zelf onderwerpen kunt aandragen die u tijdens de cursus wilt bespreken. Na afronden van de cursus kunt u studenten verloskunde van de AVM uit alle cursusjaren begeleiden, rekening houdend met de individuele leervragen van de student.

Doelstellingen

  • U heeft kennis van het theoretische traject dat studenten in verschillende leerjaren doorlopen en deze kennis kunt u bij begeleiding inzetten;
  • U kunt begeleidings-, beoordelings-, feedback- en coachingsgesprekken voeren met studenten;
  • U heeft kennis van de ‘ketenzorg’ rondom de student en kunt deze inzetten bij de begeleiding.

Opzet

Deze cursus wordt gratis aangeboden aan verloskundigen welke stagiaires begeleiden van de AVM.
De cursus bestaat uit 2 contactdagen, 1  online-bijeenkomst én een eindopdracht. Deze eindopdracht bestaat o.a. uit het begeleiden van 2 studenten van onze opleiding. Na het inleveren van de eindopdracht ontvangt u een certificaat en accreditatiepunten.

Contactdagen

26 maart en 28 mei 2019

1 onlinebijeenkomst: wordt ingepland op eerste contactdag