Georganiseerd door

Eendaagse training Aanpakken van angst op het spreekuur

Zwangerschap triggert bij veel aanstaande ouders angst. Tot op zekere hoogte normaal; zwangerschap en bevalling zijn spannend. Het ervaren van angst heeft echter een negatieve invloed op het welbevinden van de zwangere, haar partner en het verloop van de baring.

In deze eendaagse training reflecteert de verloskundig zorgverlener door middel van methodisch intercollegiaal overleg op de eigen begeleiding bij angst. De eigen begeleiding wordt getoetst aan theorie rondom angst. Daarnaast leert leert de verloskundig zorgverlener een krachtige tool waarmee zij de zwangere tijdens het reguliere spreekuur handvaten kan bieden in het omgaan met angst. Hierbij treed een verschuiving op waarbij de focus niet langer ligt op datgene waarbij de zwangere geen controle ervaart, naar daar waar de zwangere houvast heeft. De nieuw opgedane kennis en vaardigheden worden omgezet in praktisch handelen in de eigen zorgverlening.