Georganiseerd door

Training prenatale echoscopie: Foetale Brein

Algemene informatie:

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           ‘Centraal zenuwstelsel en neurale buis’ uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

 

Theorie: 60 minuten

In deze cursus wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de normale anatomie van het foetale brein, gebruikmakend van zowel de standaard transversale vlakken als van coronale en sagittale vlakken. In de standaard transversale vlakken wordt gekeken naar extra structuren die houvast kunnen geven in de beoordeling. De coronale en sagittale vlakken worden getoond om meer 3-dimensionaal inzicht te krijgen en meer vertrouwd te raken met de onderlinge verhoudingen van de hersenstructuren. Naast de normale ontwikkeling worden ook meerdere echoscopische beelden van hersenafwijkingen getoond ter illustratie.

 

Praktijk: 120 minuten

Bij de hands-on training zullen de deelnemers oefenen met de beeldherkenning in de transversale, maar ook de coronale en sagittale vlakken. De docent zal aanwijzingen geven om deze vlakken te verkrijgen en de deelnemers wijzen op de herkenning van een aantal normale hersenstructuren. Daarnaast is er ook aandacht voor de juiste instellingen van het echo-apparaat.

Na het volgen van de cursus heeft de cursist inzicht verkregen in:

  1. Kennis over de normale anatomie van het foetale brein bij de verschillende zwangerschapstermijnen.
  2. Beeldherkenning van meerdere normale anatomische structuren in de verschillende vlakken (voor- en achterhoornen van de laterale ventrikels, 3e en 4e ventrikel, thalamus, cerebellum en cisterna magna, corpus callosum, cavum vergae, gyrus temporo-occipitalis, sulci centralis).
  3. Gebruik echo-apparaat: toepassen van color / power Doppler voor de herkenning van het verloop van het corpus callosum.
  4. Mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek.