Foetale groeirestrictie anno 2019

Van screening tot de uitkomsten op lange termijn

Het opsporen van placentaire insufficiëntie zoals die zich kan uiten in beperkte foetale groei is en blijft een van de belangrijkste elementen van prenatale zorg, omdat deze gerelateerd is aan de uitkomsten waar het ons om gaat: gezonde moeder, gezond kind.

Om dit goed te kunnen doen, is een eenduidige definitie nodig van het probleem en moeten we ons richten op de juiste kinderen. Daarvoor zijn een multidisciplinaire aanpak en gedeelde richtlijnen van foetale groeirestrictie belangrijk.

Maar we moeten beter worden! Daarom streven de besturen van de KNOV en de NVOG naar een betere samenwerking op het gebied van opsporing, diagnose en behandeling van foetale groeirestrictie. Beide beroepsverenigingen werken samen aan de aansluiting op elkaars richtlijnen. Tijdens deze bijeenkomst praten we daar verder met u over!