Georganiseerd door

Geavanceerde Foetale Echocardiografie – probleem georiënteerd scannen

Foetale hartafwijkingen hebben een prevalentie van 6 tot 10 per 1000 levendgeborenen. Hoewel frequent voorkomend, zijn dit tevens de meest gemiste afwijkingen in echoscopische screeningsprogramma’s tijdens de zwangerschap. Om die reden voelen velen zich niet comfortabel bij het foetale hart. Het herkennen van hartafwijkingen vóór de geboorte kan echter juist betekenen dat de pasgeborene in een betere conditie een operatieve correctie kan ondergaan, met ouders die beter op dit traject zijn voorbereid.

Deze cursus beoogt u allereerst inzicht te verschaffen in de basale anatomie van het hart, steeds vanuit foetaal perspectief gepresenteerd. Echobeelden worden verduidelijkt met ‘live’ demonstraties van anatomische preparaten. In een anatomisch practicum zult u in de gelegenheid gesteld worden het normale hart vanuit een 3-dimensionaal perspectief te bekijken.
‘s Middags zullen de meest voorkomende hartafwijkingen gepresenteerd worden, steeds startend met echocardiografische beelden vanuit de obstetrie, gevolgd door een anatomische demonstratie van de desbetreffende afwijking. Ook zal er in de cursus aandacht zijn voor de te verwachten prognose.
Vanwege het praktische karakter van de cursus is het aantal deelnemers beperkt tot een maximum van 36.

Doelstelling

Herkennen van frequent voorkomende hartafwijkingen door echoscopische screeningsprogramma’s tijdens de zwangerschap.
Inzicht in de basale anatomie van het hart gepresenteerd vanuit foetaal perspectief.

Doelgroep

Gynaecologen en artsen-prenatale diagnostiek en arts-echoscopisten met ervaring in het uitvoeren van het ‘standaard echoscopisch onderzoek’ (oftewel ’20-weken echo’).