Georganiseerd door

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering, blended learning

Wilt u – in lijn met de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg – gezamenlijke besluitvorming (GB; shared decision making) daadwerkelijk integreren in uw dagelijkse praktijk en zoekt u handvatten en inspiratie om een gelijkwaardig partnerschap met de zwangere vrouw vorm te geven?

De training bestaat uit een e-learning die u individueel en op uw eigen tempo kunt doorlopen en een training met collega’s in de geboortezorg die zich ook voor deze cursus hebben ingeschreven.

E-learning

De e-learning is informatief, interactief en vooral erg praktisch, zodat zorgverleners direct aan de slag kunnen. De e-learning duurt 2 uur verdeeld over 4 modules van elk ongeveer 30 minuten:

 • Introductie in gezamenlijke besluitvorming,
 • Coaching in empowerment,
 • Gezamenlijke besluitvorming in specifieke situaties,
 • Gezamenlijke besluitvorming in het geboortezorgnetwerk.

We werken met filmfragmenten, PowerPointpresentaties, korte teksten, oefeningen, reflectievragen, interviews en tips. U ontvangt ook informatiemateriaal voor cliënten over gezamenlijke besluitvorming.  U kiest steeds het moment van inloggen. We adviseren u om 1 module per week te doen en vervolgens het geleerde toe te passen in de praktijk. Maar sneller of langzamer is mogelijk. De e-learning wordt afgerond met een eindtoets. U dient de e-learning bestudeerd te hebben voor de start van de GB-training.

GB-training

Nadat u en uw mede-cursisten de e-learning hebben gevolgd en toegepast in de praktijk, heeft de training (1 dagdeel) plaats waarin met name het uitwisselen van ervaringen, oefenen van praktijksituaties met een actrice centraal staat. Voor het garanderen van voldoende oefenmogelijkheden streven we naar groepen met max. 10-12 cursisten.

Indien logistieke, organisatorische en beleidsmatige knelpunten ervaren worden, zullen die geïnventariseerd worden voor bespreking in het juiste gremium op een later tijdstip en onder eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers.

Doelstellingen

Na de cursus:

 • Heeft u kennis van en inzicht in wat GB is en in uw rol en de rol van de zwangere vrouw in het GB-proces.
 • Heeft u kennis van en inzicht in het model van Elwyn en van de drie fasen (keuzegesprek, optiegesprek, beslissingsgesprek) van dit gesprekmodel.
 • Heeft u dit model toegepast en zodoende inzicht gekregen in uw sterke punten en ontwikkelpunten tav GB
 • Heeft u handvatten om de zwangere vrouw (en haar partner) in staat te stellen haar rol in het GB proces op te pakken.
 • Heeft u handvatten om GB toe te passen in meer complexe situaties zoals: zorg tijdens de baring, zorg buiten de richtlijnen en GB bij verschil in normen en waarden tussen zorgverlener en zwangere vrouw en/of haar partner
 • Heeft u geleerd van collega’s hoe zij GB toepassen in diverse situaties en met collega’s afgestemd wat implementatie van GB in de geboortezorg betekent
 • Beschikt u over actiepunten voor implementatie indien relevant.

Voor wie

Voor verloskundigen, gynaecologen (in opleiding), obstetrie verpleegkundigen

Let op

Deze cursus zal enkel doorgaan bij voldoende inschrijvingen. Deze beslissing wordt uiterlijk op 2 april 2019 genomen. Indien de cursus doorgaat krijgt u meteen toegang tot de elearning-modules zodat u ruim de tijd hebt om deze voor 7 mei te bestuderen.

Accreditatie

De e-learning is geaccrediteerd bij KNOV, NVOG, V en VN voor 2 uur (accreditatie wordt enkel toegekend als 4 modules zijn doorlopen en eindtoets is voltooid)

De accreditatie voor de persoonlijke bijeenkomst wordt aangevraagd en zal geaccrediteerd worden voor het aantal contacturen (4u).