Georganiseerd door

Gezondheidsrecht en ethiek in de verloskundige praktijk

Basiskennis van wet- en regelgeving in de verloskundige praktijk is van belang om op de hoogte te zijn van de eigen rechtspositie en die van de patiënt. Kennis van tuchtuitspraken en casuïstiek op diverse gebieden van de verloskunde en het kunnen  reflecteren hierop draagt bij aan de bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de verloskunde en kan klachten en claims voorkomen.

Verloskundigen kunnen in hun praktijk te maken krijgen met het klachtrecht, tuchtrecht, civiel recht of het strafrecht. Het tuchtrecht is een belangrijk instrument om de kwaliteit van de beroepsuitoefening  te bewaken en te bevorderen. Tussen 2010-2015 werden 69  tuchtklachten over verloskundigen behandeld. Over verloskundigen zijn tuchtklachten behandeld over onder andere onvoldoende zorg, schending beroepsgeheim, een onjuiste behandeling en te laat doorverwijzen. In veel tuchtuitspraken wordt verwezen naar de KNOV Beroepscode van Verloskundigen.

Na afloop van deze cursus/workshop kunt u de belangrijkste regelgeving voor uw beroepsuitoefening op basis van wetgeving en KNOV Beroepscode van Verloskundigen benoemen, onder andere op het gebied van dossiervoering, privacy en beroepsgeheim, verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg, de Wet BIG en aansprakelijkheid. U weet welke stappenplannen u dient te volgen bij voorkomende juridisch-ethische dilemma’s uit de verloskundige beroepspraktijk zoals bij een conflict van plichten en het delen van vertrouwelijke informatie. Daarnaast kunt u aangeven wat de belangrijkste kenmerken zijn van de verschillende wettelijke en klachtenprocedures: het klacht-, civiel, tucht- en strafrecht. U heeft kennis van tuchtuitspraken en casuïstiek op diverse gebieden van uw beroepsuitoefening en kunt hierop reflecteren. U weet wat u kunt doen om een tuchtklacht te voorkomen en weet hoe u in het geval van een tuchtklacht het beste kunt handelen.

De leeropbrenst van deze dag is maximaal door de aansluiting met de beroepspraktijk van de verloskundige via bespreking van tuchtuitspraken en casuïstiek, door de mogelijkheid van inbreng van casus uit de eigen beroepspraktijk en door het leren van elkaar. Het aantal deelnemers voor deze cursus/workshop is minimaal 8 en maximaal 16. Aanmelden kan via www.houthealthcare.nl