Georganiseerd door

GO-Netwerk trainerstraining

Als zelfstandig verloskundige komt er veel op je af. Naast het werk met je cliënten ben je ook zelfstandig ondernemer. Je moet op meerdere fronten ballen hoog houden. Hoe krijg je alles goed georganiseerd en hou je plezier in je vak.

Het GO-Netwerk is een verdieping van de eendaagse workshop ’Visie Ontwikkelen’. Per bijeenkomst wordt een specifiek onderwerp uitgelicht.Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor verloskundigen die de eendaagse workshop hebben gevolgd. De bijeenkomsten worden 7 keer per jaar georganiseerd. Je ontdekt hoe belangrijk goede organisatie, visie en beleid is voor het voortbestaan van je eigen praktijk. Er worden onderwerpen behandeld als; kwaliteitscyclus, samenwerken en communiceren, integrale geboortezorg, taakverdeling en trends en visie in de geboortezorg. De onderwerpen zijn wisselend per jaar en kunnen ook uit de groep zelf komen.  In één dag krijg je handvatten hoe je prettig en efficiënt met elkaar samenwerkt, hoe je iedere collega kunt inzetten op haar sterke punten en hoe je samen bouwt aan een visie voor de toekomst. Vragen als: ’Hoe ga je om met concurrentie, hoe geef je maten en medewerkers feedback, welke toekomstplannen zijn er voor de praktijk en hoe geven we daar vorm aan en hoe kunnen we onze onderlinge samenwerking verbeteren’ komen aan de orde. Jouw ervaringen en inbreng zijn belangrijke elementen van de workshop, waardoor je van elkaar leert en ideeën opdoet voor in je eigen praktijk.

Programma GO netwerk Uitgewerkt