Grootstedelijke Perinatale Gezondheid 4

“Samen op weg naar een betere zorg rondom de geboorte bij kwetsbare gezinnen!”

De gezondheidssituatie rondom geboorte is niet gelijk verdeeld: vrouwen in achterstandswijken en hun kinderen lopen een groter risico op sterfte en ziekte rond en kort na de geboorte, met gevolgen op latere leeftijd en in volgende generaties. Medische en niet-medische factoren, zoals leef- en omgevingsomstandigheden of psychosociale problematiek binnen kwetsbare gezinnen, spelen hierbij een rol. Zorgbeleid en lokaal gemeentelijk beleid kunnen door de handen ineen te slaan deze problematiek aanpakken door meer samenwerking, betere signalering en zorg op maat.

Dit symposium gaat over samenwerking, én over preventie, vroegsignalering en vervolgacties, ketenzorg en het versterken van het gezin. Dit kan alleen samen, multidisciplinair, met professionals uit zowel de zorg als uit het sociale domein. Wat gaat daarin goed en wat kan beter? Ook de knelpunten komen aan bod. Bovenal worden goede voorbeelden gedeeld uit de grote stad én de wat kleinere gemeenten en krijgt u handvaten mee naar huis voor de dagelijkse praktijk.