Georganiseerd door

Hechting rondom de geboorte

De scholing en MIO (Methodisch Intercollegiaal Overleg) ‘Hechting rondom de geboorte’ focust zich op de hechting tussen ouders en baby.
Tijdens de scholing/theorie komen de volgende onderwerpen aan bod:
– Gehechtheidstheorie (Bowlby)
– Hechting tijdens de zwangerschap
– Zorgen signaleren en bespreken
– Ontwikkelingspatronen ouder-kind relatie: 3 casussen
– Gesprekstechnieken
– Motiveren voor hulp
– Tips: ouder-kind relatie ondersteunen

Voor de MIO moet een voorbereidende opdracht worden gemaakt, welke bestaat uit het voorbereiden van een casus. Tijdens de MIO worden de casussen besproken, zodat de geleerde theorie in de praktijk kan worden gebracht.

Deze scholing bestaat uit een voorbereidende opdracht (1 uur) en twee bijeenkomsten.
Dag 1: 10.00-16.00 uur (incl. lunch) – Theorie
Dag 2: 13.30-16.30 uur – Casuïstiek bespreking (Methodisch Intercollegiaal Overleg)

Doel: 
Na deze scholing:
– Heb je meer kennis over de impact van de ouder-kind relatie.
– Kun je problemen in de ouder-kind relatie signaleren.
– Heb je meer gespreksvaardigheden om dit onderwerp met (aanstaande) ouders te bespreken.
– Heb je meer tools om cliënten te motiveren voor verdere psychologische ondersteuning.
– Heb je meer tools om de prille ouder-kind relatie te ondersteunen.