Jonge zwangerschap anno 2019

Welke factoren zijn cruciaal in de ontwikkeling?

De kans op bevruchting van een eicel na ovulatie bij aanwezigheid van zaadcellen is vrijwel 100%. De kans dat de bevruchte eicel zich op de juiste plaats innestelt en zich ontwikkelt tot een doorgaande zwangerschap is echter maar 20%.

Het is inmiddels bekend dat maternale en paternale factoren mede bepalend zijn voor de verdere celdeling en innesteling van de blastocyst. Andere factoren kunnen echter ook cruciaal zijn in het proces van de jonge zwangerschap. Daarom wordt meer en meer onderzoek gedaan naar de interactie tussen endometrium en de blastocyst. Verbeterde diagnostiek en specifieke behandelmogelijkheden van abnormale zwangerschappen zorgen daarnaast voor minder complicaties tijdens de zwangerschap. Tevens hebben vernieuwde inzichten in hypermesis gravidarum geleid tot revisie van standaarddiagnostiek en aanpassingen in de behandeling.

Kortom, veel om u te vertellen en met u te bespreken.