De Kinderkamer: het Cavum Uteri

Kennisverrijking voor gynaecologen en verloskundigen

Voorplantingsgeneeskunde, Gynaecologie en Urogynaecologie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het nieuwe Minimaal Invasief Gynaecologisch Centrum UMCU vormt de verbindende schakel tussen deze diverse vakgebieden binnen het speerpunt Childhealth.
De uterus en het endometrium zijn mede bepalend voor het ontstaan van een zwangerschap, de ontwikkeling van de placenta en de duur van het intra-uterien verblijf van het ongeboren kind. Diverse ‘kinderkamer gerelateerde problemen passeren de revue en illustreren de nauwe verbondenheid tussen de verloskunde en de (uro)gynaecologie.