Georganiseerd door

KNOV-ledendag met ALV

Op 15 juni 2018 organiseert de KNOV de KNOV-ledendag met ALV. Tijdens de ALV kijkt het bestuur samen met u terug op 2017. Naast de notulen van 2017 en de goedkeuring van het jaarverslag, komen er nog een aantal belangrijke onderwerpen aan bod.

  • Verkiezing nieuw bestuurslid – 4 kandidaten
  • Verzoek aanpassing statuten obv advies werkgroep ‘Modernisering vereniging’
  • Bij u informatie ophalen voor het jaarplan 2019. Dit is de start van de nieuwe strategische cyclus van de moderne van de vereniging.

Inspiratiesessies
Na de lunch kunt u deelnemen aan een inspiratiesessie van uw keuze. Voor de praktische haalbaarheid kunt u een keuze maken als u zich (aan)meldt op 15 juni.

  • Zorggroepen
  • Positie nemen door klinisch verloskundigen bij vormgeven integrale zorg
  • De startende verloskundige (voor studenten en beginnende waarnemers)
  • WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience. Hoe kunt u de guideline nu al inzetten voor het stimuleren van de fysiologie?