Georganiseerd door

Kwetsbaar jong ouderschap (Babykennis)

In deze boeiende, afwisselende scholing/MIO komt het werken met kwetsbare jonge ouders aan bod. Het ouderschap is voor iedereen, ongeacht leeftijd en sociaal economische status, meestal een ingrijpende gebeurtenis. De doelgroep waar het in deze scholing over gaat, behoeft een bijzondere benadering en roept vaak vragen op bij zorgverleners. Welke benadering werkt goed bij deze cliënten? Waar liggen de prioriteiten in de zorg? Welke rol heb ik in het netwerk van zorgverleners?

Aangetoond is dat bij een toenemend aantal risicofactoren de veilige gehechtheidsrelatie onder druk komt te staan en zodoende de kans op kindermishandeling vergroot. Onder risicofactoren bij ouderschap verstaan wij o.a. tienermoederschap, alleenstaande ouders, armoede, laag opleidingsniveau, middelenmisbruik, weinig sociaal netwerk. Vaak hebben jonge ouders meerdere van deze risicofactoren. Het is erg belangrijk, zowel in de preventie van kindermishandeling en voor de ontwikkeling van het kind, dat kwetsbare gezinnen op tijd gesignaleerd worden en op een passende en effectieve manier worden aangesproken.

In deze module wordt ingegaan op de risicofactoren en beschermende factoren bij jong ouderschap. Ook komt aan bod wat er nodig is voor goed genoeg ouderschap en welke benadering het best werkt bij deze doelgroep.

Onderwerpen die in deze scholing aan de orde komen zijn:

 • (De opmaak van) ouderschap
 • Tienermoeders
 • (Licht) verstandelijke beperking
 • Persoonlijkheidsproblemen bij ouders
 • Trauma
 • Armoede
 • Gehechtheid van de ouders en hun kinderen

De MIO wordt gebruikt voor casuïstiek bespreking, waarin er ruimte is om van elkaar te leren en de docent vanuit haar expertise meedenkt en adviseert.

Doel:

Na deze module:

 • Heb je meer kennis over jong ouderschap, de eigenschappen, risico’s en beschermende factoren.
 • Kan je kwetsbaar jong ouderschap signaleren.
 • Kan je adequaat handelen bij kwetsbaar jong ouderschap – je kunt passend  aansluiten bij de doelgroep en de juiste zorg inzetten.
 • Ben je in staat patronen in gehechtheid te herkennen en een veilige gehechtheid te  stimuleren en te ondersteunen.

Duur: 10.00-16.30 uur (+ 1 uur voorbereidende opdracht)