Georganiseerd door

Lachgas; Gebruik Durante Partu voor verloskundigen en gynaecologen

De lachgastrainingen die wij verzorgen zijn gebaseerd op de randvoorwaarden die zijn ontwikkeld door het Sophia Geboortecentrum in samenwerking met de Erasmus Universiteit in Rotterdam tijdens de pilot die daar gedraaid is in 2007-2009.

De training ‘Lachgas sedatie durante partu’ is opgezet door Ilona van der Vloed (li.) en Mary-Elliz Sheridan (re.). Beide verloskundigen hebben samen ruim 40 jaar ervaring in de eerstelijn verloskunde en kunnen met recht de pioniers worden genoemd van de (her-) implementatie van lachgas in Nederland.

Professor, dr. Markus Hollmann, anesthesioloog in het AMC en groot kenner van o.a. lachgas, heeft de trainingen voorzien van de nodige theoretische verdieping. Zijn lezing “Biologische effecten van Lachgas; Feiten en Mythen” vormt nog altijd de basis van de theoretische verdieping van de lachgastraining.

Toen wij in 2009 hadden besloten om ons Geboortehuis te starten (een alternatieve mogelijkheid om buiten het ziekenhuis in een huiselijke omgeving mét lachgas te kunnen bevallen), zijn wij naar de bakermat van het Lachgas, Engeland, afgereisd. Lachgas, in Engeland ‘gas and air’ genoemd, wordt bij vrijwel iedere bevalling gebruikt en is daar ook nooit in onmin geraakt zoals in Nederland wel het geval is geweest. Sinds 1930 wordt lachgas op grote schaal in Engeland gebruikt tijdens de bevalling. 

Voor onze eigen certificering  hebben wij in zowel een groot ‘community hospital, als in een wat kleiner, particulier ziekenhuis barenden met lachgas begeleid. Ook zijn we mee geweest met  verloskundigen die thuis lachgas gaven aan hun barenden.

Na terugkomst en ons opnieuw verdiept te hebben in de Rotterdamse randvoorwaarden, bleek dat er een enorm verschil was tussen de manier waarop Engeland hiermee omgaat vergeleken met Nederland. Om toch op een verantwoorde, Nederlandse manier te kunnen werken met Lachgas hebben wij de reader “Lachgas Sedatie durante Partu” ontwikkeld. In eerste instantie voor ons zelf, maar na de implementatie van lachgas in het Bevalcentrum West en in het Geboortehuis Utrecht, wordt de reader sinds 2014 ook gebruikt voor de training van geïnteresseerde collegae.

 

Opzet van de training Lachgassedatie Durante partu

Vanaf 9:15 ontvangst en inschrijving met koffie en thee. De ochtend bestaat uit een korte kennismaking en inleiding, gevolgd door een lezing verzorgd door een anesthesist. Daarna wordt ingegaan op het informeren en counselen van de zwangere.

Er wordt uitgebreid de tijd genomen om alle benodigde materialen uit te leggen en daarmee te gaan oefenen. Deelnemers krijgen de kans om zelf het effect van Lachgas te ervaren.

Van 13:00- 14:00 is er een uitgebreide lunch. De middag staat in het teken van een theorie toets en een praktijktoets. Bij de praktijktoets wordt door middel van casussimulatie de counseling, het informeren, het in elkaar zetten van de materialen en toezicht op het juiste gebruik getoetst. Ook het oplossen van de meest voorkomende ‘calamiteiten’ komt hierbij aan de orde.

Om 17:00 vertrekt elke deelnemer met een certificaat, omdat deelnemers de examens, zowel de theoretische als de praktische, direct kunnen herkansen.

Door de uitgebreide praktische ervaring van de beide trainers ontstaat een relevante praktijksituatie tijdens de toets. De trainers zorgen bovendien voor een veilige, ontspannen leeromgeving en er valt altijd ook veel te lachen.

Voor ervaringen van deelnemers verwijzen wij graag naar de portfolio.