Managed Clincal Network (MCN) symposium

Tweejaarlijks vindt er een Managed Clincal Network (MCN) symposium plaats, waarbij ontwikkelingen rondom thema’s binnen de gynaecologische oncologie worden besproken.

Inleiding
Medio 2007 is gestart met het opzetten van een Managed Clinical Network (MCN) Gynaecologie in Noordoost Nederland, met als doel de zorg voor gynaecologisch oncologische patiënten in het werkgebied te verbeteren in termen van toegang, effectiviteit, gemak, coördinatie,
kwaliteit, behandelresultaat en overleving.
Sinds 2010 vindt er een 2-jaarlijks symposium plaats, waarbij ontwikkelingen rondom actuele thema’s binnen de gynaecologische oncologie worden besproken.
Voor wie
Gynaecologen, medisch oncologen, radiotherapeuten, pathologen, verpleegkundig specialisten en (oncologie)verpleegkundigen in Noordoost Nederland.