Georganiseerd door

Maternal Medicine

Medische problemen in de zwangerschap

Steeds vaker worden verloskundige hulpverleners geconfronteerd met zwangeren met complexe onderliggende ziekten en ernstige maternale complicaties. Maternale sterfte is afgenomen in Nederland in de afgelopen decennia, er heeft een verschuiving van hypertensive aandoeningen naar oorzaken in pre-existente aandoeningen (aangeboren hartafwijkingen) bloedingen, sepsis en trombose plaatsgevonden. Sommige aandoeningen komen voor het eerst tot uiting tijdens de zwangerschap; andere (pre-existente) ziekten vlammen op tijdens de zwangerschap of in het kraambed. Het is een uitdaging om deze zwangerschappen en bevallingen te begeleiden en het vergt een (complexe) integrale multidisciplinaire samenwerking. Maternal medicine is relevant voor allen die betrokken zijn bij preconceptiezorg en zorg voor zwangeren.

De nascholing bespreekt de invloed van een zwangerschap op pre-existente ziekten zoals diabetes en de invloed van de ziekte op de zwangerschap. Pathogenese, diagnose, management, gevolgen en preventie van diverse ziekten wordt besproken. Ook de obesitas-epidemie krijgt aandacht. Daarnaast komen aan de orde de hoog-complexe, multidisciplinaire zorg bij (aangeboren) hartafwijkingen, maternale sepsis, nierziekten en wordt leerzame casuïstiek gepresenteerd. Op de 2e dag ligt de nadruk op het management van ernstige, maternale complicaties, die door een multidisciplinair team in het ziekenhuis moeten worden opgelost. Meestal vindt dit teamwork in een IC of obstetric high care setting plaats. Op beide dagen worden plenaire lezingen en interactieve werkgroepen (casus) gegeven.

Beide dagen begint het programma omstreeks 10.00 uur en eindigt 17.00 uur.

P.S. Inschrijven voor beide dagen is ook mogelijk.