Georganiseerd door

Mindful Werken voor Verloskundigen Nascholing

Mindful Werken voor Verloskundigen Nascholing

De ‘Mindful Werken nascholing` bestaat uit twee dagdelen van 3 uur.
Het is een kennismaking met de waarden – en de toepassing van mindfulness in de dagelijkse praktijk van verloskundigen.

Mindfulness is een manier om je persoonlijk te ontwikkelen. Zowel in relatie tot het eigen handelen als in de relatie met de cliënt. De toepassing van mindfulness leidt tot groei en verdieping van de verloskundige competenties: gezondheidsbevorderaar, communicatie, beroepsuitoefenaar/professionaliteit, coach en counselor en samenwerking.
De training is bedoeld voor verloskundigen die kennis en vaardigheden willen aanleren met

 • de toepassing van mindfulness voor het persoonlijk functioneren in het omgaan met de (lastige) uitdagingen in het werk en dagelijks leven (zoals bijvoorbeeld werkdruk en stress )
 • de toepassing van mindfulness voor het verdiepen van de kwaliteit van dienstverlening: zowel in het eigen handelen in de relatie met  de cliënt en partners als in het overdragen van mindfulness naar de cliënt/partner in het omgaan met de nieuwe situatie

In de Nascholing verdiepen we de volgende competenties vanuit het perspectief van mindfulness

Gezondheidsbevorderaar:

 • Bewustzijn van het belang  en de zorg voor de eigen gezondheid.
 • Begeleiding van de cliënt in proces van bewustwording van haar eigen gezondheid, die van haar kind, gezin en omgeving en stimuleren tot gedragsverandering daar waar gewenst.

Communicatie:

 • Openstaan voor het perspectief van de ander en die van jezelf (w.o cultureel, sociaal en maatschappelijk perspectief) van waaruit communicatie plaats vindt.
 • Belangrijk in contact met cliënt en andere betrokkenen zoals ketenpartners.

Beroepsuitoefenaar /Professionaliteit:

De betekenis van het bieden van kwaliteit van dienstverlening vanuit aandacht voor zelfzorg en met aandacht voor de wensen en behoefte van de cliënt.

Coach en counselor:

Coaching van cliënt met als doel de cliënt aan te spreken op haar eigen veerkracht en zelfmanagement bij het nemen van beslissingen rondom de zwangerschap, geboorte en kraamtijd.

Samenwerking:
Observeren, opmerken en afgestemd handelen op wat de situatie vraagt met als uitgangspunt het versterken van eigen regie en zelfmanagement van de cliënt en efficiënte en doeltreffende samenwerking in de ketenzorg.

Leerdoelen Mindful Werken Workshop dag 1

De deelnemer heeft kennis van de principes van mindfulness, heeft de basisvaardigheden van mindfulness beoefend en eigen gemaakt , weet hoe deze te beoefenen en toe te passen in haar eigen dagelijks werk/leven.

Kennis Mindfulness
De deelnemer is bekend met:

 • de betekenis van het woord ‘Mindfulness’ en ‘Mindful Werken’ en de basis principes
 • de meerwaarde  van mindfulness in het omgaan met de eigen persoonlijke uitdagingen in werk en leven en verdieping  van de kwaliteit van dienstverlening .

Kennis rondom stress

De deelnemer heeft kennis van de betekenis van:

 • het woord ‘stress’
 • de mentale, emotionele en fysiologische reacties op stress.
 • de oorzaken en gevolgen van stress op lichaam en geest
 • de keuze mogelijkheden om met stress om te gaan

Denkpatronen en emoties/gevoelens
De deelnemer is bekend met:

 • De rol en invloed van denkpatronen en emoties op het lichamelijke en geestelijke welzijn.

Zelfzorg en – management
De deelnemer is bekend met:

 • ‘mindfulness’ als instrument voor zelfzorg- en management ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn voor zichzelf en voor de