Georganiseerd door

Mindful Werken voor Verloskundigen

De ‘Mindful Werken nascholing` bestaat uit twee dagdelen van 3 uur.

Het is een kennismaking met de waarden en de toepassing van mindfulness in de dagelijkse praktijk van verloskundigen. Mindfulness is een manier om je persoonlijk te ontwikkelen. Zowel in relatie tot het eigen handelen als in de relatie met de cliënt. De toepassing van mindfulness leidt tot groei en verdieping van de verloskundige competenties: gezondheidsbevorderaar, communicatie, beroepsuitoefenaar/professionaliteit, coach en counselor en samenwerking.

De nascholing is bedoeld voor verloskundigen die kennis en vaardigheden willen aanleren met

  • de toepassing van mindfulness voor het persoonlijk functioneren in het omgaan met de (lastige) uitdagingen in het werk en dagelijks leven (zoals bijvoorbeeld werkdruk en stress)
  • de toepassing van mindfulness voor het verdiepen van de kwaliteit van dienstverlening:
    zowel in het eigen handelen in de relatie met de cliënt en partners als in het overdragen van mindfulness naar de cliënt/partner in het omgaan met de nieuwe situatie